Με 96,83% η United στη Forthnet

0

Ποσοστό 96,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet κατέχει πλέον η United Group, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Με βάση τη νομοθεσία η United θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτήν των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, σε τιμή ανά μετοχή ίση προς το προσφερόμενο αντάλλαγμα (δηλ. 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και στη συνέχεια θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Share.

Comments are closed.