Με συνολική αποτίμηση 497 εκατ. η Telekom Romania στην Orange

0

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία πώλησης του 54,01% της Telekom Romania Communications (TKR) από τον ΟΤΕ στην Orange Ρουμανίας απομένουν οι τυπικές εγκρίσεις. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να κλείσει το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Το 100% της TKR αποτιμήθηκε σε 497 εκατ. και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε 268 εκατ., εξαιρουμένων των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού και υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές πριν το κλείσιμο.

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση της JP Morgan τα 497 εκατ. ευρώ αναλογούν σε 4 με 4,5 φορές τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) με την υπόθεση ότι τα EBITDA της TKR είναι 110 με 120 εκατ. ευρώ.

H TKR διαθέτει δίκτυο σταθερής που εξυπηρετεί περίπου 930.000 πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών και 1,2 εκατ. συνδρομητές τηλεόρασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πώληση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΤΕ ή στο δανεισμό του, όπως επισημαίνεται από τη διοίκησή του.

Σύμφωνα με χθεσινή έκθεση της η Optima Bank το 2019 η TKR συνεισέφερε το 15% των συνολικών εσόδων του ομίλου ΟΤΕ (595 εκατ. ευρώ) και το 6% των προσαρμοσμένων EBITDA (92 εκατ. ευρώ). Το πρώτο εξάμηνο του 2020 συνεισέφερε το 16% των συνολικών εσόδων και το 5% των EBITDA.

Όπως ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το καθαρό ποσό της πώλησης που θα προκύψει, αφού θα έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα και οι απαιτούμενες προβλέψεις, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται η διανομή έκτακτου μερίσματος πιθανότατα το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το ίδιο έπραξε ο ΟΤΕ και μετά την πώληση της Telekom Albania στις αρχές του 2019. Από το έσοδο των 50 εκατ. ευρώ που είχε από την πώληση της εταιρείας αυτής, περίπου 30 εκατ. ευρώ διανεμήθηκαν με την μορφή έκτακτου μερίσματος την Άνοιξη της περασμένης χρονιάς.

Ο ΟΤΕ διατηρεί τη συμμετοχή του στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, την Telekom Romania Mobile Communications S.A. Η απευθείας συμμετοχή του σε αυτήν είναι 70% με το υπόλοιπο 30% να ανήκει στην Telekom Romania. Δεν αποκλείεται ωστόσο στο μέλλον να αποχωρήσει και από την κινητή της Ρουμανίας. Άλλωστε όταν αρχικά είχε γίνει γνωστή η στρατηγική του για αποχώρηση από την γειτονική χώρα ο λόγος ήταν και για τις δύο εταιρείες.

Βάσει των εκτιμήσεων της Optima Bank η Telekom Romania Mobile το 2019 συνεισέφερε το 10% των συνολικών εσόδων του ομίλου ΟΤΕ και το 6% των EDITDA.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία πώλησης της Telekom Romania αποτελεί μια στρατηγική απόφαση, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των αναπτυξιακών πλάνων του Ομίλου ΟΤΕ, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο ΟΤΕ έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους όλα αυτά τα χρόνια για να ενισχύσει τις επιδόσεις της Telekom Romania, ενώ παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile. Η εξαγορά της εταιρείας από την Orange Ρουμανίας διασφαλίζει την αναπτυξιακή της πορεία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά προς όφελος των πελατών και του ψηφιακού μετασχηματισμού της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας».

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ είναι η Barclays Bank PLC. Οι Dechert, Eversheds και Freshfields είναι σύμβουλοι του ΟΤΕ σε νομικά και ρυθμιστικά θέματα.

Υπενθυμίζεται ότι η εξάπλωση του ΟΤΕ σε άλλες χώρες ξεκίνησε τη δεκαετία του΄90. Το 2006 με την πώληση της Armentel έναντι τιμήματος 342 εκατ. ευρώ ξεκίνησε να από – επενδύει.

Το 2011 πούλησε το 20% που κατείχε στον σερβικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό Telecom Serbia, έναντι τιμήματος 400 εκατ. ευρώ και το 2013 την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Globul στη Βουλγαρία, έναντι τιμήματος 717 εκατ. ευρώ, με αγοραστή την Telenor (είχε αποκτηθεί το 2005). Ο ΟΤΕ είχε εξαγοράσει το 2005 και την Cosmofone στα Σκόπια την οποία πούλησε το 2009.

Share.

Comments are closed.