Αύριο η κατάθεση των φακέλων συμμετοχής στη δημοπρασία για το 5G

0

Στην επόμενη φάση της περνά αύριο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η δημοπρασία για τα δικαιωμάτα χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz, με την κατάθεση στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) των φακέλων συμμετοχής στη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη για τη συμμετοχή τέταρτου φορέα (παρόχου κινητής τηλεφωνίας) εκτός των Cosmote, Vodafone και Wind. Στο παρά πέντε, όπως φάνηκε, τη συμμετοχή της στη διαδικασία εξέταζε μια ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μένει να δούμε το τι τελικά θα πράξει.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν περιθώριο για τη υποβολή ενστάσεων έως 3/11/2020, ενώ η απόφαση της ΕΕΤΤ επί των ενστάσεων και η ανακοίνωση οριστικού καταλόγου προεπιλογής και αποστολή των Δελτίων Συμμετοχής έχει οριστεί για τις 11/11/2020.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον πουληθούν όλες οι προς διάθεση φασματικές περιοχές το συνολικό τίμημα που θα καταβάλουν οι τρεις πάροχοι Cosmote, Vodafone και Wind για τις άδειες 5G θα διαμορφωθεί σε 367,319 εκατ. ευρώ (με βάση τις τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας).

Οι πάροχοι που θα αδειοδοτηθούν υποχρεούνται εντός 3 ετών να καλύψουν με ευρυζωνικές υπηρεσίες (ονομαστικός ρυθμός μετάδοσης τουλάχιστον 100 Mbps στην καθοδική ζεύξη) γεωγραφικές περιοχές που κατοικεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού και το 60% των εθνικών οδών, των αυτοκινητόδρομων και του σιδηροδρομικού δικτύου, Αθήνα – Πάτρα και Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Για την καταβολή του εκπλειστηριάσματος έχουν δοθεί δύο επιλογές: Η μία είναι η καταβολή του 100% τοις μετρητοίς εντός 10 ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται υπερθεματιστές και η δεύτερη το 30% του εκπλειστηριάσματος τοις μετρητοίς εντός δέκα 10 ημερών και το υπολειπόμενο 70% σε 9 ετήσιες δόσεις, προσαυξημένες με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την 10η Ιανουαρίου 2024.

Share.

Comments are closed.