Αυξάνονται οι υπηρεσίες και οι επισκέψεις στο gov.gr

0

Το gov.gr συμπλήρωσε 6 μήνες λειτουργίας και μετρά συνολικά 6.105.671 επισκέψεις. Σε διάστημα έξι μηνών οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή πύλη αυξήθηκαν από 501 σε 614, ενώ σύντομα, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα διαθέτει περισσότερες από χίλιες.

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής, άυλη συνταγογράφηση, ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικά πιστοποιητικά, συναλλαγές με ΚΕΠ και Εφορίες μέσω τηλεδιάσκεψης, προσωρινές άδειες οδήγησης και εγγραφές στα νηπιαγωγεία είναι μερικές από αυτές που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Ενδεικτικά τα στοιχεία για τη χρήση των κυριότερων υπηρεσιών του gov.gr για τους πρώτους έξι μήνες είναι: Έχουν εκδοθεί ψηφιακά 781.414 υπεύθυνες δηλώσεις και 358.419 εξουσιοδοτήσεις, 431.910 δημοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά, 556.235 πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση και έχουν εκδοθεί 3.788.421 άυλες συνταγές. Έχουν διεξαχθεί 680 τηλεδιασκέψεις για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ, διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά 83.967 εγγραφές σε νηπιαγωγεία, εκδόθηκαν ψηφιακά 85.030 προσωρινές άδειες οδήγησης και 380.000 πολίτες έχουν επισκεφτεί την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.

Share.

Comments are closed.