Με αρνητικό πρόσημο τα οικονομικά αποτελέσματα της Forthnet το 2019

0

Μείωση μεγεθών ανακοίνωσε για το 2019 η Forthnet. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν το 2019 σε 262,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 7,9% σε σχέση με το 2018 (285,3 εκατ. ευρώ) και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 37,1 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12,4% (2018: 42,3 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 28,5 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 32,2 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2018 περιλάμβαναν και έσοδα 4,3 εκατ. ευρώ και EBITDA 0,7 εκατ. ευρώ από την λειτουργική δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας Forth CRS η οποία πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι δανειακές της υποχρεώσεις στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν συνολικά 297,8 εκατ. ευρώ (42,8 εκατ. το μετατρέψιμο ομολογιακό και 255 τα λοιπά ομολογιακά).

Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι με τα αποτελέσματα της το 2019 η Forthnet επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητά της και προσθέτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την είσοδο της εταιρείας το καλοκαίρι του 2020, στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, ως εικονικός πάροχος.

Οι πελάτες της με ευρυζωνική σύνδεση (ενεργοί και προς ενεργοποίηση) στο τέλος του 2019 ήταν 550.967 οριακά αυξημένοι (0,2%) σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι συνδρομητές της στη συνδρομητική τηλεόραση Nova στην Ελλάδα μειώθηκαν 9,4% στους 341.883, ενώ οι συνδρομητές χονδρικής σε Ελλάδα (μέσω των Vodafone και Wind με τις οποίες έχει συνάψει εμπορική συμφωνία για την παροχή περιεχομένου) και Κύπρο αυξήθηκαν 15,1% (115.422). Μειωμένοι 10,3% (232.227) ήταν οι πελάτες της που συνδυάζουν τηλεφωνία, internet και τηλεόραση (3play) όπως εκτιμάται ως αποτέλεσμα της μείωσης των συνδρομητών της στην τηλεόραση.

Η διοίκηση της Forthnet εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 255 εκατ. οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων για τους επόμενους 12 μήνες θα ανέρχονται σε περίπου 57,3 εκατ. (25,5 εκατ. για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και 31,8 εκατ. για κεφάλαιο κίνησης).

Βάσει των σημειώσεων στον ισολογισμό (που επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια περίπου όσο διαρκεί και το σήριαλ της πώλησης της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας) οι δανειακές υποχρεώσεις της Forthnet έχουν καταστεί στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ενώ δεν έχει καταβάλει τόκους ύψους 19,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, την 31 Δεκεμβρίου 2019 παρουσίαζε αρνητική καθαρή θέση ύψους 226,6 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, βάσει των σεναρίων που επεξεργάζεται η διοίκηση της Forthnet και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η κρίση του COVID-19 μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα προϋπολογισθέντα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του έτους 2020, κατά ένα ποσό που κατά μέγιστο μπορεί να φτάσει τα 4,7 εκατ. ευρώ. Γι’αυτό και υπό επεξεργασία βρίσκονται διάφορα μέτρα, όπως η αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων περιεχομένου, η μείωση των δαπανών για επενδύσεις, η μείωση των εμπορικών δαπανών και πρόσθετα μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Share.

Comments are closed.