Με ρυθμό 3% αυξήθηκαν τα έσοδα της Vodafone

0

Έσοδα 897,9 εκατ. ευρώ έναντι 871,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 3% είχε Vodafone κατά την οικονομική της χρήση Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019 σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση που δημοσιεύει στην Ελλάδα (τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται κάθε τρίμηνο από τον όμιλο). Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων 55,2 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ και τελικό αποτέλεσμα 25,9 εκατ. ευρώ έναντι 32,4 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις την 31 Μαρτίου 2019, είχε δάνειο 750 εκατ. ευρώ λήξεως 31/07/2021, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 1,3% και 0,6% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee) με την εταιρεία του Ομίλου Vodafone Investments Luxembourg.

Το επενδυτικό της πλάνο 2016 – 2020 είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη χρήση, όπως επισημαίνεται, σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cyta Hellas τον Ιούλιο του 2018, έναντι τιμήματος 118 εκατ. ευρώ, η οποία πρόσθεσε περίπου 300.000 πελάτες σταθερής και 40.000 πελάτες κινητής στη συνδρομητική της βάση και επιπλέον δίκτυο οπτικών ινών.

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης της συνδρομητικής βάσης σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης και της στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής στην κινητή τηλεφωνία. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρίας, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν αισθητά σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά οδηγώντας στην αύξηση του περιθωρίου EBITDA.

Βασικό πυλώνα της στρατηγικής αποτέλεσε η διατήρηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης της εταιρίας, η ομαλή μεταφορά των συνδρομητών της Cyta Hellas στο δίκτυο της Vodafone Ελλάδας, αλλά και η απόκτηση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Η Vodafone Ελλάδας συνέχισε τις επενδύσεις στο 4G δίκτυο κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για γρήγορες ταχύτητες mobile internet και υψηλή ποιότητα κλήσεων.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του πρώτου ευρείας κλίμακας δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) και παρέχει σχετικές υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων στο Βύρωνα και στον Πειραιά. Στο ίδιο πλαίσιο, συνέχισε την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου NGA προσφέροντας υπηρεσίες FTTC σε επιπλέον Αστικά Κέντρα της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Πάτρα.

Όπως επίσης τονίζεται η Vodafone θα συνεχίσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες δεδομένων, ενώ στην αγορά της τηλεόρασης θα προωθήσει ενεργά τις υπηρεσίες τηλεόρασης που στηρίζονται στο διαδίκτυο, γνωστές ως Οver The Top TV (ΟΤΤ ΤV).

Στον πυρήνα της στρατηγικής θα παραμείνει η ανάπτυξη του νέου δικτύου NGA, με την επέκταση του FTTH δικτύου της σε περισσότερες περιοχές της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και του FTTC δικτύου σε Αστικά Κέντρα στα Ιωάννινα, την Κοζάνη και τη Βέροια. Παράλληλα θα συμμετάσχει στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), προσβλέποντας στην αύξηση του μεριδίου της στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε τομείς του Δημοσίου, κατά αντιστοιχία με την ήδη ισχυρή θέση της στην παροχή υπηρεσιών σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Share.

Comments are closed.