Αύξηση του ποσοστού των γραμμών με 30 Mbps

0

Αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω), στο 23,3% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 18,3% στο τέλος του 2018) το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ με τις γραμμές των 100 Mbps και άνω, να συνιστούν ποσοστό 1,1%

Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 96%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως 10Mbps) (download) αντιστοιχεί ποσοστό 3,1%, με τις γραμμές χαμηλών ονομαστικών ταχυτήτων (έως 2Mbps) στο 0,5%.

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του 2018 ανήλθαν σε 4.042.165, σημειώνοντας αύξηση 1,96% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019. Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε σε 37,6% έναντι 36,8% στο τέλος του 2018.

Κινητή ευρυζωνικότητα

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στο τέλος του 2018, ανέρχεται σε 9.273.133 έναντι 8.563.362 στο τέλος του 2018, καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 86%. Από αυτούς, οι 785.091 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 8.041.195 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Τέλος, οι υπόλοιποι 446.847 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η μέση κατανάλωση δεδομένων ανά συνδρομητή ανά μήνα υπολογίζεται σε 1,699 GB.

Share.

Comments are closed.