Ομόλογο 5-ετούς διάρκειας 525 εκατ. ευρώ συνάπτει η Wind

0

Το ποσό των 525 εκατ. ευρώ αντλεί τελικά από τις διεθνείς αγορές η Wind. Στο νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Wind η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας και τις ταμειακές ροές της εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ. ευρώ (με κουπόνι 10%) και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Όπως επίσης επισημαίνεται, η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της Wind τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +3,2% ετησίως, στα 249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα 66,9εκατ. ευρώ.

O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wind δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

Share.

Comments are closed.