ΑΔΑΕ: παράδοση της έκθεσης πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής

0

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ράμμος και ο Αντιπρόεδρός της Μιχάλης Σακκάς συναντήθηκαν σήμερα με τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα για την παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ του έτους 2018, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.adae.gr

Ο κ. Ράμμος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Αρχής και, για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της, όπως η ανάγκη συμπλήρωσης της σύνθεσης της Ολομέλειας, η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, οι ελλείψεις σε πόρους, στελεχιακό δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό. Επίσης του εξέθεσε τον σχεδιασμό του σε σχέση με τη λειτουργία της και την εν γένει αναβάθμισή της, ώστε να συνεχίσει με αποτελεσματικότητα το έργο της στην προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών στο απόρρητο της επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΑΔΑΕ για την προάσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο από τεχνική άποψη κόσμο και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Σχετικά με τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους, ο Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Αρχή έχει ελέγξει και εγκρίνει τις πολιτικές ασφάλειας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι πάροχοι. Σημειώνεται ότι οι εταιρίες που έχουν ελεγχθεί από την Αρχή καλύπτουν ποσοστό της αγοράς που προσεγγίζει το 100% των χρηστών και συνδρομητών για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αναφορικά με την ταχυδρομική αγορά, οι εγκεκριμένες από την ΑΔΑΕ πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου αφορούν τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους περισσότερο από το 95% των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Share.

Comments are closed.