ΟΤΕ: οικονομικά αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2019

0

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα καλό β’ τρίμηνο, σε συνέχεια των θετικών τάσεων που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν τόσο στη σταθερή, όσο και στην κινητή τηλεφωνία, χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και της καρτοκινητής. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση-ρεκόρ των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων για ένα ακόμη τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανταπόκριση των καταναλωτών σε ελκυστικές προτάσεις για αναβάθμιση υπηρεσιών. Στην Ρουμανία, όπου η αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταβάλλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τις προϊοντικές μας προτάσεις και να εξορθολογήσουμε τις δραστηριότητές μας. Στις δράσεις μας περιλαμβάνεται και το σχέδιο μετασχηματισμού που αναμένεται να εφαρμοστεί τα επόμενα τρίμηνα. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων στην Ελλάδα.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Λειτουργώντας σε μία παγκόσμια αγορά που υποστηρίζει την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό και καθώς οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται, επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας, αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιακοποίησης και επανεξετάζοντας το λειτουργικό μας μοντέλο.»

(Εκατ. €) Β’τρίμηνο

2019

Β’τρίμηνο

2018

+/- % Εξάμηνο

2019

Εξάμηνο2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 946,9 943,4 +0,4% 1.855,5 1.850,3 +0,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 321,9 316,4 +1,7% 632,5 629,8 +0,4%
Περιθώριο % 34,0% 33,5% +0,5μον 34,1% 34,0% +0,1μον
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 318,8 n/a n/a 627,1 n/a n/a
Περιθώριο % 33,7%  n/a n/a 33,8% n/a  n/a
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 19,6 96,2 -79,6% 152,9 208,4 -26,6%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 37,6 69,2 -45,7% 99,5 114,5 -13,1%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 98,5 63,9 +54,2% 161,4 120,7 +33,7%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0788 0,1419 -44,5% 0,2080 0,2345 -11,3%
Σύνολο Ενεργητικού 6.861,8 6.625,3 +3,6% 6.861,8 6.625,3 +3,6%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 178,1 167,2 +6,5% 354,2 332,4 +6,6%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 172,7 91,6 +88,5% 208,3 105,2 +98,0%
Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 128,5 84,4 +52,3% 157,9 81,0 +94,9%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.129,4 822,9 +37,2% 1.129,4 822,9 +37,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 601,6 692,1 -13,1% 601,6 692,1 -13,1%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16) 1.012,4  692,1 +46,3% 1.012,4  692,1 +46,3%

 

Προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις του 2018 και τα μέτρα που εφαρμόζονται. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου.

(Εκατ. €) Β’τρίμηνο

2019

Β’τρίμηνο

2018

+/- % Εξάμηνο

2019

Εξάμηνο2018 +/- %
Κύκλος Εργασιών 946,9 943,4 +0,4% 1.855,5 1.850,3 +0,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 321,9 316,4 +1,7% 632,5 629,8 +0,4%
Περιθώριο % 34,0% 33,5% +0,5μον 34,1% 34,0% +0,1μον
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 318,8 n/a n/a 627,1 n/a n/a
Περιθώριο % 33,7%  n/a n/a 33,8% n/a  n/a
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 19,6 96,2 -79,6% 152,9 208,4 -26,6%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 37,6 69,2 -45,7% 99,5 114,5 -13,1%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 98,5 63,9 +54,2% 161,4 120,7 +33,7%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0788 0,1419 -44,5% 0,2080 0,2345 -11,3%
Σύνολο Ενεργητικού 6.861,8 6.625,3 +3,6% 6.861,8 6.625,3 +3,6%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 178,1 167,2 +6,5% 354,2 332,4 +6,6%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 172,7 91,6 +88,5% 208,3 105,2 +98,0%
Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 128,5 84,4 +52,3% 157,9 81,0 +94,9%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.129,4 822,9 +37,2% 1.129,4 822,9 +37,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 601,6 692,1 -13,1% 601,6 692,1 -13,1%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16) 1.012,4  692,1 +46,3% 1.012,4  692,1 +46,3%
ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 

Το Β’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 0,4% και διαμορφώθηκαν σε €946,9 εκατ, οδηγούμενα για ένα ακόμα τρίμηνο από την αύξηση, κατά €8,3 εκατ., στα έσοδα της Ελλάδας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €609,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 5,2% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,6% συγκριτικά με το Β’ τρίμηνο του 2018, λόγω της μείωσης των έμμεσων δαπανών, ιδίως των εξόδων προσωπικού, συντήρησης και marketing.

Το B’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 1,7% σε €321,9 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης

των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 4,7%, σε €292,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,6%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €19,6 εκατ., σε σύγκριση με €96,2 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας την απομείωση της υπεραξίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €272,6 εκατ., αυξήθηκαν κατά 49,0% συγκριτικά με το Β΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων, καθώς και των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €17,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με €14,9 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 54,1% και ανήλθαν σε €98,5 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2019, από €63,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €178,1 εκατ., αυξημένες κατά 6,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €148,4 εκατ. και €29,7 εκατ., αντίστοιχα.

Το Β’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €172,7 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας αύξηση €81,1 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €601,6 εκατ., μειωμένος κατά 13,1% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο 2019 Εξάμηνο 2018 +/- %
Ελλάδα 719,6 711,3 +1,2% 1.416,6 1.396,8 +1,4%
Ρουμανία 231,2 34.2% 237,8 34.6% -2,8% -0.4pp 447,8 34.2% 464,3 34.2% -3,6% -0.4pp
Ενδοομιλικές απαλοιφές (3,9) 308.3 (5,7) n/a -31,6% n/a (8,9) 308.3 (10,8) 3 -17,6% n/a
Όμιλος ΟΤΕ 946,9 943,4 n/a +0,4% n/a 1.855,5 1.850,3 +0,3% n/a

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – τρίμηνο Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Προσ. EBITDA (AL) Β’τρίμηνο

 2019

Greece 292,1 279,1 +4,7% 290,0
Margin (%) 40,6% 39,2% +1,4 μον. 40,3%
Romania 29,8 37,3 -20,1% 28,8
Margin (%) 12,9% 15,7% -2,8μον. 12,5%
OTE GROUP 321,9 316,4 +1,7% 318,8
margin (%) 34,0% 33,5% +0,5μον. 33,7%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – εξάμηνο  

 

 

 

Εξάμηνο

 2018

+/- % Προσ. EBITDA (AL) Εξάμηνο

 2019

Greece 576,5 559,4 +3,1% 572,6
Margin (%) 40,7% 40,0% +0,7pp 40,4%
Romania 56,0 70,4 -20,5% 54,5
Margin (%) 12,5% 15,2% -2,7pp 12,2%
OTE GROUP 632,5 629,8 +0,4% 627,1
margin (%) 34,1% 34,0% +0,1pp 33,8%

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

Λειτουργικά στοιχεία Β’ τρίμηνο

2019

Β’ τρίμηνο

2018

Ετήσια

+/- %

Β’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής 2.647.850 2.646.310 +0,1% 401
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.950.765 1.832.878 +6,4% 30.378
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 645.614 448.799 +43,9% 60.052
Συνδρομητές τηλεόρασης 543.683 525.689 +3,4% 3.334
Συνδρομητές κινητής 7.629.576 8.161.320 -6,5% (73.058)

 

Το Β’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή μείωση 2 χιλιάδων γραμμών, με τις υπηρεσίες σταθερής του ΟΤΕ να παραμένουν αμετάβλητες.

Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 54 χιλιάδες νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.951 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 114 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο πρώτο μισό του έτους, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και την αυξανόμενη ζήτηση, δικαιώνοντας έτσι τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Στο τέλος του τριμήνου, 646 χιλιάδες συνδρομητές, σχεδόν το 1/3 της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, διατηρώντας την εν λόγω δυναμική. Στις 30 Ιουνίου 2019, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 15,3 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 800 στο τρίμηνο. Στις 30 Ιουνίου 2019, το 75% των πελατών του ΟΤΕ είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας με ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έναντι του 41% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, μέσω των δικτύων που υλοποιεί ο ΟΤΕ, είναι σταθερά αυξανόμενη.

Το Β’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV διαμορφώθηκε σε 544 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο εσόδων, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης. Η COSMOTE TV ετοιμάζεται να λανσάρει μία νέα over the top (ΟΤΤ) πλατφόρμα, για προσωποποιημένες υπηρεσίες, ώστε να ανταγωνιστεί παρόμοιες προσφορές.

Το εκτεταμένο πλάνο ενίσχυσης των υπηρεσιών και της εμπειρίας των πελατών καρτοκινητής, αποφέρει ήδη καρπούς, καθώς τα έσοδα καρτοκινητής αυξήθηκαν πάνω από 10%, ενισχυμένα από τις πρωτοβουλίες και τις προσφορές που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.

Οι επιδόσεις στον τομέα των πελατών συμβολαίου επηρεάζονται από την υψηλή βάση σύγκρισης λόγω αλλαγών του ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο σε Ελληνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδραση εκτιμάται ότι θα περιοριστεί προς το τέλος του έτους λόγω της ωρίμανσής της. Οι πελάτες καρτοκινητής και συμβολαίου ανταποκρίνονται θετικά στις όλο και πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις της εταιρείας, δικαιώνοντας τις επενδύσεις για τη δημιουργία των μεγαλύτερων δικτύων 4G και 4G+ στην Ελλάδα.

Αξιοποιώντας τις σχέσεις με τους πελάτες του και τη διείσδυση του στη λιανική, ο ΟΤΕ δημιουργεί το κατάλληλο ψηφιακό οικοσύστημα για να προσφέρει στους πελάτες του ένα ενισχυμένο πορτφόλιο υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ σχεδιάζει την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) που προσφέρει στην αγορά.

Σχεδόν 2,5 εκ. πελάτες της εταιρείας χρησιμοποιούν το Mobile App ως βασικό μέσο ενεργοποίησης, πληρωμής και διαχείρισης των υπηρεσιών τους, με αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Πρόσφατα λανσαρίστηκαν λειτουργίες που αφορούν στην απομακρυσμένη διαχείριση του Wi-Fi router, τον γονικό έλεγχο συσκευών και τη φραγή πενταψήφιων αριθμών Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η ψηφιακοποίηση οδηγεί σε ένα νέο κύμα μετασχηματισμού και αυξάνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη βελτίωση των επιδόσεων τα επόμενα χρόνια.

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 +/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2019

+/- %
Κύκλος Εργασιών 719,6 711,3 +1,2% 1.416,6 1.396,8 +1,4%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 233,4 227,0 +2,8% 464,7 451,9 +2,8%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 238,6 233,9 +2,0% 453,8 446,5 +1,6%
– Έσοδα χονδρικής 137,4 133,6 +2,8% 278,1 273,5 +1,7%
-Λοιπά Έσοδα 110,2 116,8 -5,7% 220,0 224,9 -2,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 292,1 279,1 +4,7% 576,5 559,4 +3,1%
Περιθώριο EBITDA % 40,6% 39,2% +1,4μον. 40,7% 40,0% +0,7μον.

 

Στην Ελλάδα, το Β΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2%, σε €719,6 εκατ. Η αύξηση κατά 2,8% των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες φωνής, τηλεόρασης και κυρίως στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,8% στο Β΄ τρίμηνο του 2019, υποβοηθούμενα κυρίως από την διεθνή κίνηση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση 2,0% κατά το τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από την ισχυρή επίδοση της καρτοκινητής και τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων, που ενισχύθηκαν κατά πάνω από 22%.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 4,7%, και ανήλθε στα €292,1 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 40,6% αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες μείωσης κόστους και το πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στο οποίο έλαβαν μέρος περίπου 320 άτομα, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Λειτουργικά στοιχεία Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 Ετήσια

+/- %

Β’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας* 2.115.312 2.096.935 +0,9% (22.133)
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών* 1.092.524 1.161.405 -5,9% (25.245)
Συνδρομητές Τηλεόρασης 1.380.074 1.462.982 -5,7% (28.873)
Πελάτες FMC 802.511 596.912 +34,4% 31.595
Συνδρομητές κινητής 4.452.439 4.681.292 -4,9% (194.160)

 

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 +/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2019

+/- %
Κύκλος Εργασιών 231,2 237,8 -2,8% 447,8 464,3 -3,6%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 59,3 62,6 -5,3% 117,1 128,4 -8,8%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 78,8 82,4 -4,4% 155,0 164,0 -5,5%
– Έσοδα χονδρικής 36,2 28,2 +28,4% 63,3 47,8 +32,4%
-Λοιπά Έσοδα 56,9 64,6 -11,9% 112,4 124,1 -9,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 29,8 37,3 -20,1% 56,0 70,4 -20,5%
Περιθώριο EBITDA % 12,9% 15,7% -2,8μον. 12,5% 15,2% -2,7μον.

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 2,8%, σε €231,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, αν και σε τριμηνιαία βάση παρουσίασαν αύξηση κατά 6,7%, καθοδηγούμενα από τις επιδόσεις τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής της σταθερής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €59,3 εκατ., μειωμένα κατά 5,3%, ωστόσο όπως και τα συνολικά έσοδα σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2019, παρουσίασαν αύξηση κατά 2,6% αντιστρέφοντας για πρώτη φορά την πτωτική τάση μετά από αρκετά τρίμηνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ευνοϊκής εξέλιξης στο ARPU της σταθερής, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την τηλεόραση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 4,4% σε €78,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, αλλά σε τριμηνία βάση σημείωσαν αύξηση κατά 3,4%. Η ετήσια μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στον αντίκτυπο από τη μετάβαση σε νέες πλατφόρμες ΙΤ, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Δ΄τριμήνου του 2018 και οδήγησε σε απώλεια πελατών και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων στο τέλος του έτους. Επομένως, η συγκριτική βάση με το Α’ εξάμηνο του 2018 είναι δυσανάλογα υψηλή, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο τρίμηνο. Μια πιο ομαλοποιημένη βάση σύγκρισης στο Β’ εξάμηνο, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά το δεύτερο μισό του έτους. Στο δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, οι οποίες αναμένεται να υποστηρίξουν τα μελλοντικά έσοδα. Αυτό είναι ήδη εμφανές στα ARPUs, με μια μικρή αύξηση στο Β’ τρίμηνο του 2019, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, καθοδηγούμενη από πελάτες συμβολαίου.

Η εταιρεία πέτυχε επίσης ένα τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης της πελατειακής βάσης συνδυαστικών υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε αυτό το τμήμα της αγοράς, όντας ο πιο επιτυχημένος πάροχος συνδυαστικών λύσεων. Το σύνολο των πελατών συνδυαστικών υπηρεσιών ξεπέρασε τους 800 χιλιάδες, αυξημένοι περισσότερο από 200 χιλιάδες ή κατά 34% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και κατά 32 χιλιάδες σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019. Ως αποτέλεσμα τα έσοδα συνδυαστικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 30,2% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2018.

Τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, κατά 28,4%, οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

Ταυτόχρονα, το εν εξελίξει πρόγραμμα μετασχηματισμού του κόστους παρουσίασε συνεχιζόμενες επιδράσεις το Β’ τρίμηνο του 2019, επιβεβαιώνοντας την τάση από το Α’ τρίμηνο του 2019. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, υποχώρησαν κατά 2,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με τις μειώσεις στο σύνολο των επιμέρους κατηγοριών να αναμένεται να συνεχιστούν.

Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 20,1% σε €29,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων της λιανικής στη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία. Η εταιρεία στοχεύει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της κατά το Β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους και το 2020, συμπεριλαμβανομένου ενός πλάνου αναδιάρθρωσης, που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των δράσεων ψηφιακοποίησης για την αποδέσμευση πόρων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η αυστηρή ταμειακή διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, τάση την οποία περιμένουμε να διατηρηθεί.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ALBANIA

Στις 8 Μαΐου, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης στην εταιρεία Albania Telecom Invest AD, ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Telekom Albania Sh.A. (Telekom Albania), έναντι συνολικού ποσού €50 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση διανέμονται στους μετόχους με την μορφή έκτακτου μερίσματος αξίας €0,06 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Ιουλίου 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Το Β΄τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο πλαίσιο του οποίου περίπου 320 άτομα αποχώρησαν από τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Στις 12 Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €220,8 εκατ. ή €0,46 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 10η Ιουλίου 2019.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια πώλησης της Telekom Albania Sh.A., το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2019, ενέκρινε έκτακτο μέρισμα €28,8 εκατ. ή €0,06 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Ιουλίου 2019.

Share.

Comments are closed.