Φιλόδοξα σχέδια από το Υπουργείο Ψηφιακής Ανασυγκρότησης

0

Για «φιλόδοξα σχέδια με συγκεκριμένα έργα που σύντομα θα τα δουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους» μίλησε την Παρασκευή το απόγευμα κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Ψηφιακής Ανασυγκρότησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα μας και το κράτος πρέπει, επιτέλους, να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν απλοποιηθούν δραστικά οι διαδικασίες, αποκτήσουν ψηφιακό χαρακτήρα και συνδεθούν οι βάσεις δεδομένων».

Ήταν η δεύτερη επίσκεψη σε υπουργείο, είχε προηγηθεί το Παιδείας. Οι δηλώσεις έγιναν αφού προηγήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί, Απλούστευσης Διαδικασιών, Γεώργιος Γεωργαντάς και Ψηφιακής Στρατηγικής, Γρήγορης Ζαρειφόπουλος, ο Αντώνης Τζωρτζακάκης ο οποίος θα τοποθετηθεί στη θέση του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού κ. Κωνσταντίνος Χαμπίδης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό το νέο υπουργείο αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση της νέας κυβέρνησης, ενώ στις δηλώσεις του ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε πως ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο υπουργείο που έχει την αρμοδιότητα για όλα τα συστήματα πληροφορικής. Στόχος όπως είπε «να έχουμε τον κεντρικό συντονισμό των έργων της Πληροφορικής και των απλοποιήσεων».

Γεγονός είναι πως η Ελλάδα έχει καθυστερήσει ως προς την εφαρμογή των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της, ενώ θεσμικές εκκρεμότητες υπάρχουν όσο αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης των επενδύσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των κεραιών φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι αποφάσεις που θα ληφθούν για το έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) που αφορά τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών.

Ενδεικτικό του τι έχει προηγηθεί όσον αφορά την ψηφιακή πολιτική τα τελευταία χρόνια είναι και το γεγονός ότι, εκτός από το Σύζευξις 2, έργο που ήταν ώριμο από το 2014, είχαν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί και υπήρχαν ανάδοχοι, κανένα άλλο έργο δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Και για το Σύζευξις 2 οι συμβάσεις υπεγράφησαν 3 μέρες πριν τις εθνικές εκλογές.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Ψηφιακής Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενημέρωση από την κυβέρνηση:

 • Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Διαύγειας ώστε να λειτουργεί ως το κεντρικό αποθετήριο όλων των αποφάσεων όλης της δημόσιας διοίκησης και ως δημόσιο λεξικό προτύπων αποφάσεων. Απόδοση και DOI (digital object identifier) σε όλες τις νέες αναρτήσεις και πλήρης διαλειτουργικότητα με ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ.
 • Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Δημιουργία εσωτερικής εφαρμογής τύπου Διαύγειας με διαβαθμισμένη πρόσβαση για ανάρτηση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στη δημόσια διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Δημιουργία μονάδας ώθησης (nudge unit) στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έμφαση στον ανασχεδιασμό διαδικασιών και στην κατάργηση εγγράφων.
 • Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων και σχετικής πύλης/εφαρμογής.
 • Διεύρυνση εγγράφων και υπηρεσιών που τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετήσουν και απλοποίηση διαδικασιών για ζητούμενα έγγραφα.
 • Ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου.
 • Ηλεκτρονική εγγραφή στο ληξιαρχείο για κάθε γέννηση παιδιού, αυτόματη απόκτηση ΑΜΚΑ, εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα και λήψη τυχόν επιδομάτων.
 • Κανονικοποίηση των βασικών πεδίων που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλα τα κεντρικά μητρώα του ελληνικού Δημοσίου με παράλληλη θεσμοθέτηση λεξικών που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλα τα μητρώα.
 • Πλήρης διαλειτουργικότητα μητρώων και δημιουργία μιας συνολικότερης υποδομής (π.χ. Μοντέλο Μάλτας) και καθολική μεταφορά στοιχείων (roll-out) ώστε εν τέλει να υπάρχει μοναδική ταυτοποίηση δεδομένων ανά πολίτη.
 • Σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και ηλεκτρονική αναζήτηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών από τη δημόσια διοίκηση και όχι από τους πολίτες (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, ΟΑΕΔ, κ.λπ.).
 • Ταυτότητες με «ψηφιακή διάσταση» καθώς οι πολίτες θα τις χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων eIDAS εντός του υφιστάμενου διαγωνισμού.
 • Ψηφιοποίηση εγγράφων που παρέχονται σήμερα από τα ΚΕΠ.
 • Δημοσίευση Εθνικής Στρατηγικής Ανοικτών Δεδομένων.
 • Υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης μέσω της ενιαίας αρχιτεκτονικής των πληροφοριών που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αυτόματη πιστοποιημένη καταχώρηση στοιχείων από πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου με βάση προδημοσιευμένα πρότυπα ώστε να μην απαιτείται η συχνή καταχώρηση των ίδιων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων στα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου χειρωνακτικά.
 • Αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.
 • Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση.
 • Συγχρονισμός και επικαιροποίηση όλων των στοιχείων των ασφαλισμένων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή.
 • -Ευρύτερη εθνική στρατηγική για το 5G η οποία θα πρέπει να δημοσιευτεί στις αρχές του 2020, διότι εντός του 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του φάσματος.
 • Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας από τους θεσμούς
 • Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και τη μεταρρύθμιση της εθνικής νομοθεσίας.
 • Διενέργεια του διαγωνισμού για τη δεύτερη φάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος για τη Διαχείριση Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
 • Ψηφιοποιημένα οργανογράμματα, συνδεδεμένα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
Share.

Comments are closed.