Τροποποιήθηκε η προκήρυξη για το UFBB με νέα ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος

0

Σε… ορθή επανάληψη της προκήρυξης του έργου Ultra Fast Broadband (UFBB) προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και παράλληλα ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 26.08.2019 (αντί της 17ηΙουλίου).

Στο νέο κείμενο που αναρτήθηκε η περιγραφή της δράσης έχει ως εξής:

«Η δράση UFBB αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές, περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας. Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη Δικτύου ικανού να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps -αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι. Το έργο θα υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει και να μην στρεβλώνει τη λειτουργία της αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.»

Share.

Comments are closed.