Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών για τη Vodafone

0

Αύξηση εσόδων και λειτουργιών κερδών σημείωσε κατά το οικονομικό της έτος, Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019, η Vodafone Ελλάδος, με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώνει ο όμιλος.

Ειδικότερα, τα έσοδα της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 937 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση το αμέσως προηγούμενο οικονομικό της έτος, Απρίλιος 2017 – Μάρτιος 2018 (874 εκατ. ευρώ).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 301 εκατ. ευρώ από 275 εκατ. ευρώ (αύξηση 9,4%) και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη σε 126 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ (αύξηση 31,25%). Κατά 6% αυξήθηκαν οι επενδύσεις της, στα 123 εκατ. ευρώ από 116 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική ταμειακή ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 177 εκατ. ευρώ, από 171 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από υπηρεσίες (σημαντικός δείκτης για τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες) για το σύνολο της οικονομικής χρήσης Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ομίλου, ενισχύθηκε οργανικά 2,4% στα 875 εκατ. ευρώ. Στο τελευταίο τρίμηνο του εν λόγω οικονομικού έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος 2019) η αύξηση από υπηρεσίες ήταν 3,4% στα 216 εκατ. ευρώ και στο αμέσως προηγούμενο (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018) 3% στα 221 εκατ. ευρώ.

Όπως επίσης φαίνεται από τα νούμερα των συνδρομητών που ανακοινώθηκαν παράλληλα με τα οικονομικά στοιχεία η Vodafone Ελλάδος πραγματοποίησε, όπως το συνηθίζει ανά τακτά διαστήματα, σημαντική εκκαθάριση της πελατειακής βάσης της στην καρτοκινητή. Ως εκ τούτου στο τέλος του περασμένου Μαρτίου οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας ήταν 4,964 εκατ., έναντι των 5,328 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2018. Το ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου ήταν 33,2% από 30,2% πριν από ένα χρόνο. Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη κινητής (ARPU) διαμορφώθηκε στα 9,3 ευρώ για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, έναντι 8,2 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι (21 ευρώ για τους συνδρομητές συμβολαίου και 3,5 ευρώ για τους πελάτες καρτοκινητής).

Οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών στη σταθερή τηλεφωνία ήταν 942 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 3 χιλιάδες στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 και κατά 21 χιλιάδες στο σύνολο του οικονομικού έτους. Η προαναφερόμενη αύξηση κατά 21 χιλ. είναι η καθαρή (νέοι πελάτες). Η συνδρομητική βάση της Vodafone Ελλάδος κατά το εξεταζόμενο διάστημα ενισχύθηκε σημαντικά καθώς σε αυτή προστέθηκαν οι συνδρομητές της Cyta (281 χιλ.) την οποία όπως είναι γνωστό εξαγόρασε.

Κατά 37% αυξήθηκε η χρήση δεδομένων, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος (χρήση 13.464 ΤΒ, από 9.795 ΤΒ πέρσι).

Share.

Comments are closed.