Τι δείχνουν τα αποτελέσματα τριμήνου του ΟΤΕ

0

Για θετικό ξεκίνημα το 2019 μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου του Ομίλου, εκτιμώντας ότι οι τάσεις στην ελληνική αγορά να παραμένουν αντίστοιχες με αυτές του 2018. Σύμφωνα με τον ίδιο παρά τη δραστηριοποίηση του Ομίλου σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, συνεχίζει να σημειώνει θετικές επιδόσεις με τα έσοδά από υπηρεσίες λιανικής, σταθερής και κινητής, να παρουσιάζουν αύξηση σε όλους τους τομείς, ενώ αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στη Ρουμανία, παρατηρούνται σημάδια ανάκαμψης, μετά τις έκτακτες προβλέψεις στο τέλος του προηγούμενου έτους. Το EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του Ομίλου υποχώρησε 0,9%, καθώς οι σταθερές επιδόσεις στην Ελλάδα δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν την πτώση στη Ρουμανία, αποτέλεσμα κυρίως της βάσης σύγκρισης με το Α’ εξάμηνο του 2018.

Ο κ. Τσαμάζ κατέληξε επισημαίνοντας: «Παρά τις καλές επιδόσεις μας, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη δύσκολη βάση σύγκρισης με πέρσι, ενδέχεται να δημιουργήσουν κάποιες διακυμάνσεις στα επόμενα τρίμηνα. Αυτό ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να μπούμε σε μια νέα φάση μετασχηματισμού, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιοποίηση για να μειώσουμε το κόστος μας στη σταθερή, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες προκλήσεις και να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία.»

Εξηγώντας αργότερα τα παραπάνω στους αναλυτές ο επικεφαλής του ΟΤΕ είπε ότι αναμένει αρνητική επίδραση στα έσοδα φέτος ύψους 7 εκατ. ευρώ από τη μείωση των τελών τερματισμού σε διεθνείς προορισμούς που επιβάλλονται από την Ε.Ε. Όσο για τη νέα φάση μετασχηματισμού δεν ανέφερε κάτι πιο συγκεκριμένο, ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι, εκτός από την είσοδο σε νέες δραστηριότητες και την εισαγωγή νέων συστημάτων, μελετώνται διάφορα σενάρια που άπτονται της οργάνωσης του ομίλου.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο ΟΤΕ παρουσίασε οριακή αύξηση στα έσοδα (0,2%) στα 908,6 εκατ. και προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, 62,9 εκατ. αύξηση 10,7%.

Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε 650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 350 εκατ. περίπου.

Υπενθυμίζεται ότι για φέτος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12 Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,46 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,35 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Η πληρωμή συνολικού μερίσματος 220,8 εκατ., ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων του ΟΤΕ που υιοθετήθηκε στις αρχές του 2018, διαθέτοντας το 63% των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών του 2019 στο μέρισμα.

Στην Ελλάδα ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν το 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α΄ τρίμηνο, ανήλθαν σε 176,1 εκατ., αυξημένες κατά 6,6%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 116,3 εκατ. και 59,8 εκατ., αντίστοιχα. Κατά το εξεταζόμενο διάστημα κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 35,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 22 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός στις 31 Μαρτίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν 732,2 εκατ., μειωμένος 2,1% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων).

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας αυξήθηκαν κατά 54.000 στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 586 χιλιάδες συνδρομητές, το 30,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και το 65% των πελατών που είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας είχε ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έναντι του 36% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, μέσω των δικτύων που υλοποιεί ο ΟΤΕ, είναι σταθερά αυξανόμενη.

Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV διαμορφώθηκε σε 540 χιλιάδες αυξημένος κατά 2,4% σε ετήσια βάση.

Στην κινητή τα έσοδα από υπηρεσίες στο τρίμηνο αυξήθηκαν 1,2%, τροφοδοτούμενα από τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων, που ενισχύθηκαν 18% με την κίνηση data να παρουσιάζει αύξηση 52%.

Share.

Comments are closed.