Νέο e-customs σύστημα της IntraSoft σε τελική ευθεία στη Βόρεια Μακεδονία

0

Η IntraSoft International, παγκόσμια εταιρία πληροφορικής, ανακοινώνει την επιτυχή έναρξη της πιλοτικής φάσης του CDEPS (Τελωνειακό Σύστημα Επεξεργασίας Δηλώσεων και Ειδικών Φόρων) για την τελωνειακή διοίκηση (CARM) της Βόρειας Μακεδονίας. Η πιλοτική φάση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, με την πλήρη λειτουργία του συστήματος να αναμένεται στα μέσα του 2019.

Το CDEPS, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αποτελεί νέας γενιάς e-customs σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες της CARM. Διευκολύνει την ταχύτερη ροή αγαθών παρέχοντας γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται λειτουργική σταθερότητα διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία συναλλαγών γίνεται πιο αποδοτική από πλευράς χρόνου και κόστους.

Ο κ. Gjoko Tanasoski, Γενικός Διευθυντής της CARM, σχολίασε: «Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις σημαντικές προσπάθειες που έγιναν από τους τελωνειακούς υπαλλήλους μας σε συνεργασία με την IntraSoft, για την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος CDEPS. Το CDEPS έρχεται, σαν επαναστατική λύση, να αντικαταστήσει το υπάρχον ASYCUDA σηματοδοτώντας και την μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή. Δημιουργούμε έτσι ένα πιο αποδοτικό και μοντέρνο περιβάλλον στα Τελωνεία μας, που εναρμονίζονται πλήρως με τις τελευταίες τεχνολογικές λύ     σεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την εισαγωγή του συστήματος η Τελωνειακή μας Υπηρεσία αναγνωρίζεται πλέον ως η πρώτη στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που έχει σύστημα πλήρως εναρμονισμένο με τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το CDEPS θα διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων στην τελωνειακή διαδικασία αλλά και τις ίδιες τις συνοριακές αρχές καθώς και το έργο των τελωνειακών υπαλλήλων ».

Ο κ. Αλέξανδρος ΜάνοςΔιευθύνων Σύμβουλος της IntraSoft International δήλωσε: «Διανύοντας ήδη την τρίτη δεκαετία επιτυχούς πορείας σε έργα εκσυγχρονισμού τελωνείων παγκοσμίως, παραμένουμε σθεναρά προσηλωμένοι στη στρατηγική μας αποστολή, να παραμείνουμε βασικός παίκτης στην Παγκόσμια Αγορά Τελωνειακών Συναλλαγών και Διευκόλυνσης Εμπορίου. Η επιτυχία του έργου CDEPS υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας μας να μεταμορφώνει ριζικά τα τελωνειακά συστήματα και τις υποδομές μιας χώρας και να της επιτρέπει να συμμετάσχει ενεργά στο πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό τοπίο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας της εποχής μας. O νέος μας πελάτης έχει προστεθεί σε έναν μακρύ κατάλογο φορέων που απολαμβάνουν την εξέλιξη των τελωνειακών εφαρμογών μας, που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες, παγκόσμιες τάσεις στον τελωνειακό τομέα αλλά και αναδυόμενα διεθνή πρότυπα. »

Share.

Comments are closed.