Μείωση συνδρομητών λιανικής – αύξηση χονδρικής για τη Forthnet το 2018

0

Σχεδόν αμετάβλητη διατήρησε το 2018, σε σχέση με το 2017, η Forthnet την συνδρομητική της βάση Pay TV στους 478 χιλ. συνδρομητές (λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο) καταγράφοντας σημαντική μείωση συνδρομητών στη λιανική (10%) αλλά αύξηση στη χονδρική (70%) δηλαδή στους συνδρομητές που εξυπηρετεί με τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω των Vodafone και Wind (από 59.007 σε 100.295).

Στο συνήθως αρνητικό πρόσημο που χαρακτηρίζει τα αποτελέσματά της Forthnet εξαίρεση αποτελούν τα έσοδα από τη συνεργασία της με τις Vodafone και Wind (οι οποίες είναι μέτοχοί της και έχουν υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της) έπειτα από τη συμφωνία που συνάφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 για παραχώρηση στις δύο προαναφερόμενες εταιρείες χρήσης περιεχομένου και διάθεσης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών Novasports.

Το 2017 τα έσοδα της Forthnet από πωλήσεις στη Vodafone ήταν 2,903 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 αυξήθηκαν σε 4,712 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της στην Wind υπερδιπλασιάστηκαν και από 1,571 εκατ. ευρώ το 2018 ανήλθαν σε 4,086 εκατ. ευρώ.

Συνολικά η Forthnet συνεχίζει να χάνει μερίδιο αγοράς σε συνδρομές (μείωση 5,5%) με την χρηματοοικονομική της κατάσταση να παραμένει δύσκολη (μεγάλες ζημιές – ανάγκη για χρηματοδότηση).

Πέρσι, τα συνολικά έσοδα της Forthnet μειώθηκαν 4% στα 285,2 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2018 οι συνολικές συνδρομές ήταν 927 χιλ., τα μοναδικά νοικοκυριά 669 χιλ. (μείωση 3,4%) ενώ οι ενεργοί συνδρομητές με απελευθερωμένη γραμμή – LLU 536 χιλ. (μείωση 2,1%) με μερίδιο αγοράς της 25,3% έναντι 25,9%.

Εξαίρεση επίσης από τη συνολική εικόνα των αριθμών στην εν λόγω τηλεπικοινωνιακή εταιρεία αποτελεί η βελτίωση του εσόδου από διαφήμιση κατά 14% και από τους εταιρικούς πελάτες κατά 5,9%.

Η διοίκηση της Forthnet εκτιμά ότι, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου που απορρέουν από τις συμβάσεις των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 255 εκατ., οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες (2019) ανέρχονται σε περίπου 51,2 εκατ. ευρώ. Η διοίκησή της αναφέρει ότι θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές. (Αναφέρει σχετικά τη διαδικασία από τη Nomura Internationalplc., κατόπιν εξουσιοδότησης των Alpha, Τράπεζα, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζας Αττικής και Τράπεζας Πειραιώς, για την πρόσκληση επενδυτών προς υποβολή προσφορών σχετικά με τα ανοίγματά της (exposures) συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη).

Την 31 Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Forthnet υπερέβαιναν κατά 364,9 εκατ. περίπου τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της, ως αποτέλεσμα της απεικόνισης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων δανείων ως βραχυπρόθεσμα σε συνδυασμό με τις ταμειακές ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι αρνητικά (1,5 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν σε 34,2 εκατ. ευρώ έναντι 32,8 εκατ. ευρώ το 2017.

Ως προς τις προοπτικές και τους στόχους της Forthnet ξεχωρίζει η δραστηριοποίησή της ως εικονικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας – Mobile Virtual Network Operator (MVNO) χωρίς η διοίκησή της να αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα ή στο πως θα εξασφαλίσει τα κεφάλαια που απαιτούνται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται σχετική διαπραγμάτευση με τη Vodafone.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet, Πάνος Παπαδόπουλος χαρακτηρίζει, μάλιστα, τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕΤΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο χονδρικών τιμών για τη λειτουργία της ως MVNO, «κίνηση Game Changer» καθώς όπως σημειώνει «για πρώτη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε με ανταγωνιστικούς όρους και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καλύπτοντας έτσι με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών για υπηρεσίες επικοινωνίας και οικιακής ψυχαγωγίας».

Share.

Comments are closed.