H Siemens οδηγεί τη βιομηχανία στο επόμενο επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού

0

Στη Hannover Messe, η Siemens παρουσίασε πολλές προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Επιχείρησης, για το επόμενο επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού στις βιομηχανίες με διακριτές γραμμές παραγωγής και στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Στο κέντρο του περιπτέρου της, η Siemens χρησιμοποίησε ένα μοντέλο για την αυτοκινητοβιομηχανία για να δείξει πώς το μοναδικό χαρτοφυλάκιο του βιομηχανικού λογισμικού και της τεχνολογίας αυτοματισμού συνδέει απρόσκοπτα τον εικονικό και τον πραγματικό κόσμο. Η χρήση αναλύσεων δεδομένων που βασίζονται σε cloud και Edge μαζί με άλλες τεχνολογίες που προσανατολίζονται προς το μέλλον, όπως η προσθετική κατασκευή και τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής, δημιουργούν νέες δυνατότητες στους τομείς της αποδοτικότητας και της ευελιξίας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει τεράστιες δυναμικές προκλήσεις: εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για ολοένα και πιο εξατομικευμένα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται σε άνοδο και νέοι συμμετέχοντες έχουν εισέλθει στην αγορά. Με τη βοήθεια του concept της Ψηφιακής Επιχείρησης της Siemens, η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να συνδέσει όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές μεταξύ τους – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της παραγωγής μπαταριών, της χρήσης βιομηχανοποιημένης προσθετικής κατασκευής και των αυτοματοποιημένων οχημάτων μεταφοράς.

«Με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στο χαρτοφυλάκιό μας, μπορούμε να βοηθήσουμε τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους όγκους δεδομένων με νέους τρόπους σε ένα ευρύ φάσμα. Με τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Edge computing και η προσθετική κατασκευή, ανοίγουμε το δρόμο για το μέλλον της βιομηχανίας», δήλωσε ο Klaus Helmrich, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG και Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Industries.

Με το σύνθημα “Digital Enterprise – Thinking industry further!”), η Siemens επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες λύσεις για να αυξήσουν την ευελιξία και την παραγωγικότητά τους και να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Η βάση για αυτές τις τεχνολογίες αιχμής είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων. Μέσα από ψηφιακά δίδυμα, τα οποία χαρτογραφούν και συνδέουν όλα τα βήματα της βιομηχανικής παραγωγής σε έναν εικονικό κόσμο, μπορούν να δημιουργηθούν εκτενείς βάσεις δεδομένων.

«Ο κρίσιμος παράγοντας είναι η χρήση των δεδομένων από το ψηφιακό δίδυμο του προϊόντος, της παραγωγής και της επίδοσης με καινοτόμο τρόπο, που δημιουργεί νέες δυνατότητες παραγωγικότητας. Όταν οι αυτοματισμοί, το λογισμικό, το hardware και οι πλατφόρμες cloud, καθώς και τεχνολογίες αιχμής είναι ενσωματωμένες και συνδυασμένες, τα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμες γνώσεις – αυξάνοντας τις επιδόσεις και την ευελιξία. Αυτό είναι το επόμενο βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού», εξηγεί ο Klaus Helmrich.

Μέσω της χρήσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machine learning), μπορούν να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες χειρισμού με ρομπότ, για παράδειγμα. Για τη μαθησιακή διαδικασία, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) απαιτεί μεγάλους όγκους δεδομένων. Και αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο αν οι διαδικασίες έχουν ψηφιοποιηθεί και συνδεθεί μεταξύ τους απρόσκοπτα. Με το Industrial Edge, η Siemens έχει επεκτείνει τις πλατφόρμες της αυτοματοποίησης της Ψηφιακής Επιχείρησης για να συμπεριλάβει μια λύση επεξεργασίας δεδομένων στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την προστασία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων από κυβερνοεπιθέσεις. Στο μέλλον, η AI και το Edge θα βελτιώσουν επίσης την ασφάλεια, καθώς η ανάλυση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων πολύ πιο γρήγορα και αξιόπιστα.

Με το Blockchain, το περίπτερο της Siemens παρουσίασε μια άλλη μελλοντική τεχνολογία για βιομηχανικές εφαρμογές: στη βιομηχανία υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης, όπως για παράδειγμα στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων διατροφής. Στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, οι πληροφορίες καταγράφονται σε ψηφιακή μορφή και με τρόπο που να μην μπορούν να παραβιαστούν και αποθηκεύονται στο Blockchain σε κάθε βήμα της διαδρομής, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες, όπως η θέση του αγροκτήματος, ο αριθμός παρτίδας, τα δεδομένα επεξεργασίας, οι πληροφορίες του εργοστασίου, οι ημερομηνίες λήξης, οι θερμοκρασίες αποθήκευσης και οι λεπτομέρειες αποστολής. Οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους χρήστες μέσω εφαρμογής που βασίζεται στο MindSphere.

Για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, η Siemens άνοιξε νέους ορίζοντες στη Hannover Messe και εισήγαγε ένα νέο καινοτόμο σύστημα ελέγχου διαδικασιών. Η Siemens παρουσίασε ένα ολοκαίνουργιο πακέτο λογισμικού συστήματος, το οποίο προσφέρει στις επιχειρήσεις της μεταποιητικής βιομηχανίας νέες ευκαιρίες στην εποχή της ψηφιοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει παγκόσμια web-based συνεργασία στη μηχανική και τις λειτουργίες, καθώς και μοναδική χρηστικότητα. Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα κλιμάκωσης από μικρές μονάδες επεξεργασίας μέχρι τα μεγαλύτερα εργοστάσια μεταποίησης στον κόσμο.

Προκειμένου να υπάρξει μεταφορά δεδομένων από τομέα σε τομέα και να αυξηθεί η ευελιξία και η παραγωγικότητα, απαιτείται ευρεία και ισχυρή επικοινωνιακή υποδομή. Το νέο πρότυπο επικοινωνίας 5G δημιουργεί εδώ συναρπαστικές προοπτικές. Τα υψηλά ποσοστά δεδομένων, η αξιόπιστη ευρυζωνική μετάδοση υψηλών επιδόσεων και οι εξαιρετικά σύντομες περίοδοι κατάστασης μη-χρήσης ευνοούν σημαντικές αυξήσεις στην αποδοτικότητα και την ευελιξία στη δημιουργία βιομηχανικής αξίας – ειδικά για εφαρμογές της Industry 4.0. Η Siemens χρησιμοποίησε από την αρχή αυτό το νέο πρότυπο επικοινωνίας και υποστηρίζει την τυποποίηση και τη βιομηχανική εφαρμογή μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλου χαρτοφυλακίου. Η Siemens διαχειρίζεται επίσης τα δικά της ερευνητικά έργα για το Βιομηχανικό 5G και δημιουργεί διάφορα κέντρα δοκιμών διαλειτουργικότητας 5G.

Η Siemens υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με μια σειρά υπηρεσιών από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέχρι την υλοποίηση. «Στηρίζουμε τους πελάτες μας στην πορεία τους προς την ψηφιοποίηση – από τη συμβουλευτική για στρατηγικές για τη βιομηχανική ψηφιοποίηση μέχρι την υποστήριξη για την υλοποίηση και βελτιστοποίηση των ψηφιακών λύσεων», σημειώνει ο Klaus Helmrich.

Share.

Comments are closed.