Αναβάθμιση της Wind από την Fitch Ratings

0

Σε «B» από «B-» αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της μητρικής εταιρείας της Wind Ελλάς, Crystal Almond, η Fitch Ratings. Αντίστοιχα ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τις ομολογίες (senior secured notes) της Wind Ελλάς σε «Β» από «Β -».

Όπως επισημαίνεται από τους αναλυτές της Fitch η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας και την προσδοκία ότι οι ταμειακές ροές της θα είναι θετικές το 2019 καθώς η εταιρεία έχει κλείσει την ψαλίδα από τους ανταγωνιστές της όσον αφορά την κάλυψη και την ποιότητα του δικτύου.

Ο διεθνής οίκος στην έκθεση του αναφέρεται σε βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Wind Ελλάς, επισημαίνοντας ότι πλέον είναι σε θέση να επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων καθώς έχει φτάσει τους τις υπόλοιπες εταιρείες όσον αφορά την κάλυψη δικτύου 4G και συνεχίζει να βελτιώνει τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών της. Η δυνατότητα της Wind να προσφέρει υψηλής ποιότητας triple-play πακέτα, επισημαίνουν οι αναλυτές της Fitch, υποστηρίζει τη διατήρηση των πελατών ενώ οι επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύων NGA δίνουν στην Wind πρόσβαση στην αγορά της σταθερής ευρυζωνικότητας που είναι σε ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τη Fitch στην εκτελεστική δεινότητα της Wind αναφορικά με τις υποδομές και τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο η Wind Ελλάς έχει αναβαθμίσει την υποδομή δικτύου της, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία των πελατών, ενώ παράλληλο ελέγχει το κόστος λειτουργίας της. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των εσόδων και EBITDA (Κέρδη προ φόρων τόκων και αποδόσεων) καθώς και σε ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, ιδιαίτερα από τις αρχές του 2017.

Share.

Comments are closed.