Τον Ιούλιο του 2020 ο διαγωνισμός για το ψηφιακό μέρισμα 2

0

Τον Ιούλιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η διαγωνιστική διαδικασία για τη διάθεση του φάσματος στη ζώνη των 700 MHz (ψηφιακό μέρισμα 2) το οποίο προορίζεται για την ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας (5G).

Η ζώνη των 700 MHz θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από τους παρόχους, Cosmote, Vodafone και Wind, τον Δεκέμβριο του 2020, ωστόσο, προηγουμένως θα χρειασθεί να μετακινηθούν σε άλλες φασματικές περιοχές οι πάροχοι δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (ΕΡΤ και Digea) και οι Ένοπλες Δυνάμεις που σήμερα την χρησιμοποιούν.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην Τεχνική Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ με τίτλο «Επισκόπηση Ζωνών Συχνοτήτων προς Αξιοποίηση για την Ανάπτυξη Δικτύων 5ης Γενιάς» και σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (υφιστάμενοι και νέοι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατασκευαστές εξοπλισμού, υφιστάμενοι και νέοι χρήστες του ραδιοφάσματος, verticals).

Οι σημαντικές συχνότητες για την ανάπτυξη δικτύων 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχουν καθοριστεί από την Ομάδα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) είναι, εκτός των 700 MHz, οι 3,6 GHz και 26 GHz.

Για τα 3,6 GHz προγραμματίζεται από την ΕΕΤΤ δημόσια διαβούλευση εντός του 2019 και για τα 26 GHz τέλος του 2019, αρχές 2020.

Στο μεταξύ σύμφωνα με το Παρατηρητήριο 5G της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του, στη Φιλανδία έχουν προωθηθεί εμπορικά ορισμένες υπηρεσίες 5G. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας για τη νέα τεχνολογία θα αρχίσει πραγματικά το 2020, όταν θα είναι διαθέσιμα αρκετά smartphones και tablet 5G για τους καταναλωτές.

Με βάση την ανασκόπηση της προόδου που σημειώνεται στην εισαγωγή του 5G οι αγορές της ΕΕ βρίσκονται σε διάφορα στάδια και μόνον εννέα κράτη μέλη έχουν δημοσιεύσει ακριβείς εθνικούς χάρτες πορείας 5G (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο). Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις 8 χώρες που θα δημοσιεύσουν τις στρατηγικές τους για το 5G στο τέλος του 2019 μαζί με: Κύπρο (1/19), Δανία (2/19), Μάλτα (3/19), Ουγγαρία (4/19), Πορτογαλία (7/19), Κροατία / 19) και Λιθουανία (μέχρι το τέλος του 19).

Share.

Comments are closed.