Σε άνοδο η διείσδυση υψηλότερων ταχυτήτων στο internet

0

Χωρίς να αλλάζει σημαντικά την κατάταξη της Ελλάδας, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η διείσδυση των συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στο internet (30 Mbps και άνω) κινείται ανοδικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, οι συνδέσεις 30 Mbps και άνω συνιστούν το 15,4% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας, έναντι 12,3% στα τέλη του 2017. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του αριθμού των γραμμών VDSL. Στα μέσα του 2018, η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό της χώρας ανήλθε σε 5,4% (έναντι 4,2% στο τέλος του 2017).

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2018 ήταν 3.884.634 (διείσδυση 36% στον πληθυσμό) έναντι 3.849.205 το Μάρτιο και 3.795.410 στο τέλος του 2017 .

Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 94%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως 10Mbps) (download) αντιστοιχεί ποσοστό 5,7%, όπου περί το 1/8 των γραμμών αυτών αφορούν πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (download) (2Mbps).

Οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών (π.χ. οπτικής ίνας στο σπίτι) εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό (0,35%).

Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), στα μέσα του έτους, έφτασε τις 2.127.135 γραμμές (2.125.296 το Μάρτιο), καταγράφοντας αύξηση 11.128 γραμμών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, έναντι της μικρότερης αύξησης που είχε σημειωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 (8.644 γραμμές).

Οι γραμμές ΑΠΤΒ που διατέθηκαν από τον ΟΤΕ στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring (παροχή εικονικών προϊόντων VPU,VLU στους παρόχους) έφθασαν τις 110.182. Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας στα μέσα του 2018 ανήλθε σε 50,25% έναντι 50,82% το Μάρτιο και 51,38% στο τέλος του 2017.

Το σύνολο των γραμμών λιανικής του ΟΤΕ παρουσίασε νέα αύξηση (1.812.191 στα μέσα του 2018 έναντι 1.785.260 το Μάρτιο και 1.746.102 το Δεκέμβριο του 2017). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στα μέσα του 2018 έφθασε το 46,65% έναντι 46,38% το Μάρτιο και 46,01% στο τέλος του 2017.

Κινητή ευρυζωνικότητα

Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στα μέσα του 2018 ανήλθε σε 8.019.809 έναντι 7.074.933 στα τέλη του 2017 σημειώνοντας  αύξηση 13% κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Από αυτούς, οι 447.626 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 7.069.789 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add- on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Οι υπόλοιποι 502.394 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

Share.

Comments are closed.