Τα data βελτιώνουν τα μεγέθη του ΟΤΕ – €260 εκατ. η αμοιβή μετόχων το 2018

0

Στην ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και σταθερής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα αποδίδεται η βελτίωση του κύκλου εργασιών του ομίλου ΟΤΕ, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων στα δίκτυα νέας γενιάς.

Σύμφωνα επίσης με όσα έγιναν γνωστά χθες, κατά την ενημέρωση των αναλυτών από τη διοίκηση του Ομίλου με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου, στο ποσό των 260 εκατ. ευρώ, όπως ήταν η αρχική «υπόσχεση», διαμορφώνεται για το 2018 η «αμοιβή» των μετόχων, με τη μορφή μερίσματος και επαναγοράς μετοχών που ακυρώνονται.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του χρόνου ο ΟΤΕ είχε ανακοινώσει νέα πολιτική αμοιβής των μετόχων του, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο (έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες) μέσω συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.

Τον Ιανουάριο η διοίκηση του ΟΤΕ είχε δηλώσει πως το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων το 2018 θα ανέλθει περίπου σε 260 εκατ. ευρώ (όσο και οι ελεύθερες ταμειακές ροές) και χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, έκανε γνωστό στους αναλυτές ότι με βάση τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου φαίνεται να «κλειδώνει» το προαναφερόμενο ποσό. Το συνολικό ποσό του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προβλέπεται να κυμανθεί από 85 έως 95 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί οποτεδήποτε μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018.

Data και περιαγωγή ενισχύουν τα αποτελέσματα

Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρθηκαν στους αναλυτές σημαντική ήταν η αύξηση των εσόδων από την περιαγωγή. Τα έσοδα από τους επισκέπτες στη χώρα ήταν αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ ή ενισχυμένα 28% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης του ΟΤΕ το μεγαλύτερο τμήμα του οφέλους από την αλλαγή της πολιτικής στην περιαγωγή στην ΕΕ αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα πέρσι και φέτος. Συνολικά τα έσοδα από τα δεδομένα στην κινητή καταλαμβάνουν πλέον το 30% των συνολικών και για το τρίτο τρίμηνο ήταν 80 εκατ. ευρώ. Τα δεδομένα που διακινήθηκαν μέσω της Cosmote αυξήθηκαν 50% το 3ο τρίμηνο σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο διάστημα.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδος η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες στο 3ο τρίμηνο ήταν 2,6% σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριος δύναμη είναι οι αναβαθμισμένες ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο. Περίπου το 42% των πελατών του ΟΤΕ που δυνητικά διαθέτουν τη δυνατότητα σύνδεσης VDSL έχουν αναβαθμίσει την ταχύτητα σύνδεσής τους, με το 47% αυτών να έχουν προτιμήσει ταχύτητες πάνω από τα 50 Mbps. Το ποσοστό της συνδρομητικής βάσης του ΟΤΕ με ταχύτητες 100 και 200 Mbps είναι 3%. Στο τέλος του τριμήνου οι ενεργές καμπίνες VDSL του ΟΤΕ ήταν 13.000 και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η οπτική ίνα να έχει εγκατασταθεί συνολικά σε 15.000 καμπίνες.

Στο 9μηνο ο ΟΤΕ σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών 0,5% στα 2.871,9 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 292,8 εκατ. ευρώ έναντι 224,4 εκατ. (αύξηση 30,5%). Τα προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) αυξήθηκαν 3,4% στα 999,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους 72,9% στα 207,3 εκατ. ευρώ.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 485,7 εκατ. ευρώ (μειωμένες σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο διάστημα 16,9%) οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές σε 236,1 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.017,9 εκατ. (μειωμένα 21,9%) και ο καθαρός δανεισμός σε 807,5 εκατ. ευρώ (αυξημένος 24,4%). Για το σύνολο του 2018, η διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2018, ο κ. Τσαμάζ, μεταξύ άλλων ανέφερε: « Στην Ελλάδα η οποία ανακάμπτει οικονομικά, είχαμε ένα καλό τρίμηνο, με τις υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αλλά και την κινητή τηλεφωνία, να καταγράφουν αύξηση εσόδων. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράψαμε υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες, κυρίως ευρυζωνικές, ενώ η κινητή τηλεφωνία επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από δεδομένα και την επιτυχημένη τουριστική περίοδο, που ενίσχυσε τα έσοδα περιαγωγής. Στη Ρουμανία, οι λειτουργικές επιδόσεις παρέμειναν υπό πίεση, τόσο στις υπηρεσίες σταθερής όσο και κινητής.»

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του εννεάμηνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, η υψηλή βάση σύγκρισης το Δ’ τρίμηνο εκτιμάται ότι θα εγείρει δυσκολίες. Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, είναι ενθαρρυντική, ωστόσο αξιολόγηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων στα επόμενα τρίμηνα.

Share.

Comments are closed.