Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά στον Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Συντήρηση έργου ELENXIS: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών – ΟΠΣΕΥ και λοιπού όμοιου εξοπλισμού».

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η συντήρηση του εξοπλισμού & λογισμικού πληροφορικής με στόχο την άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση βλαβών σε αναγγελίες προβλημάτων. Παράλληλα, περιλαμβάνονται υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του συντηρηθέντος εξοπλισμού.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών «ELENXIS», αποτελεί μια ενιαία τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων και χρησιμοποιείται για την ενδυνάμωση του ελεγκτικού συστήματος αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες: Unisystems A.E & BYTE A.EΟ προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 975.913,35€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

Comments are closed.