Νέα μέλη στο ελληνικό διαστημικό επιχειρείν

0

Την είσοδο νέων εταιρειών του κλάδου της Διαστημικής Τεχνολογίας, όπως της SITAEL (www.sitael.com) και της OHB (www.ohb-system.de), οι οποίες αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε πρόσφατα η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ). Σύμφωνα με την ίδια Ένωση σύντομα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της δραστηριοποίησης στην Ελλάδα ακόμα μίας κορυφαίας εταιρείας του κλάδου του διαστήματος που λειτουργεί ως «Prime» στις μεγάλες διαστημικές αποστολές της Ευρώπης.

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Βιομηχανία Διαστήματος, βασιζόμενη στο καλύτερο ίσως επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό που υφίσταται αυτή την στιγμή στην χώρα μας και την τεράστια όρεξη για συνεχόμενη και ουσιαστική εφαρμοσμένη  τεχνολογική ανάπτυξη, έχει εισέλθει σε περίοδο ωριμότητας, παρουσιάζοντας σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα. Η ΕΒΙΔΙΤΕ ιδρύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008 και σήμερα περιλαμβάνει 41 μέλη. Το σύνολο των μελών αποτελούν ελληνικές μικρομεσαίες (SMEs) εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, οι οποίες απασχολούν συνολικά πάνω από 2000 εργαζόμενους. Το 2017 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών ξεπέρασε τα 175 εκατ. ευρώ από τα οποία περισσότερα από 150 εκατ. Ευρώ αφορούν εξαγωγές Ελληνικών διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εξωστρέφεια και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Το Διάστημα αποτελεί πρωτοπόρο, στρατηγική αγορά σε διεθνές επίπεδο, η οποία  περικλείει ιδιαίτερα υψηλό τεχνικό και οικονομικό υπόβαθρο, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από την βιομηχανία, στρατηγική ανάπτυξη και ουσιαστική προσπάθεια από τα κράτη που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους. Πρόκειται για μια αγορά άνω των 120 δις ευρώ παγκοσμίως, η οποία, τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται με ρυθμό τουλάχιστον 8% ετησίως.

Share.

Comments are closed.