Οδικός χάρτης Cosmote, Vodafone, Wind και Ericsson για το 5G

0

Cosmote, Vodafone, Wind και Ericsson χαρακτηρίζουν «επιτακτική» την ανάγκη να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση του κλάδου των κινητών επικοινωνιών με υπερβολικό κόστος αδειοδότησης σε πολύ πρώιμο στάδιο για τη ζώνη 3400-3800 ΜΗz η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παροχή υπηρεσιών 5G. Οι πάροχοι ζητούν χορήγηση αδειών για πιλοτική εφαρμογή – πειραματικές μετρήσεις στη προαναφερόμενη ζώνη εντός του 2018 και για μια διετία, ενώ θέτουν τις προτεραιότητες ενός οδικού χάρτη για το 5G στη χώρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για τη ζώνη 3400-3800 ΜΗz οι πάροχοι μεταξύ άλλων τόνισαν:

– Η ζώνη 3400-3800 ΜΗz είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παροχή υπηρεσιών 5G, δεδομένης της επερχόμενης εμπορικής εισαγωγής δικτύων 5G έως το 2020, και αναμένεται να αποτελέσει ίσως τη σημαντικότερη 5G ζώνη για την παροχή υψηλών ταχυτήτων και χωρητικότητας σε ευρεία κάλυψη.

– Λόγω της ύπαρξης συστημάτων ραδιοεντοπισμού (πρωτεύοντα ραντάρ, ραντάρ αεράμυνας) στη γειτονική ζώνη των 3300-3400 ΜΗz με αποκλειστικό χρήστη τις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της ΕΕΤΤ και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων, τεχνική ανάλυση σχετικά με την πιθανότητα παρεμβολής από τα δίκτυα MFCN προς τα συστήματα ραντάρ αυτής της ζώνης λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

– Για την ανάπτυξη δικτύων 5G στη ζώνη των 3400-3800 ΜΗz θα απαιτηθούν νέα κεραιοσυστήματα (Μ-ΜΙΜΟ1) και κατά συνέπεια σημαντικές αλλαγές στους υπάρχοντες σταθμούς βάσης, ενώ παράλληλα θα απαιτηθεί σημαντικός αριθμός νέων σταθμών βάσης.

– Είναι επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί, όσο το δυνατόν, η υπερβολική επιβάρυνση του κλάδου των κινητών επικοινωνιών με πρόσθετο ή υπερβολικό κόστος αδειοδότησης σε πολύ πρώιμο στάδιο.

-Για την επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του 5G, τα οποία θα αποτελέσουν ορόσημο για τη μαζική μετάβαση προς την Ψηφιακή Οικονομία, ζωτικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι κατάλληλες ρυθμιστικές προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης και οικονομικής πρόσβασης σε φάσμα για δοκιμαστική ή εμπορική χρήση) και οι ικανοποιητικές διευθετήσεις των ζητημάτων συμμόρφωσης και υλοποίησης μικρών κυψελών.

gsm-antenna

Σύμφωνα επίσης με τις Cosmote, Vodafone, Wind και Ericsson, οι κύριες ενέργειες που είναι σημαντικό να δρομολογήσει η ΕΕΤΤ για την έγκαιρη ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα είναι:

– Η εισαγωγή ενός εθνικού προγράμματος δοκιμών 5G που θα επέτρεπε στους παρόχους και στους προμηθευτές να συνεργαστούν στενά με τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας προκειμένου να συντονίσουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών και εφαρμογών 5G και να δημιουργήσουν συνθήκες που ευνοούν την καινοτομία και το οικοσύστημα 5G. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να διερευνηθούν και πιθανά θέματα παρεμβολών σε συστήματα ραδιοεντοπισμού (ραντάρ) στη ζώνη 3300-3400 MHz.

– Η διεξαγωγή δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400-3800 ΜΗz με χαμηλή τιμή εκκίνησης και άδειες χρονικής διάρκειας 15 ετών, καθώς και δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 700 ΜΗz.

Η αγορά ζητά τη διαμόρφωση στρατηγικής φάσματος για το 5G, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις υποψήφιες φασματικές ζώνες για ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων που να υποστηρίζουν υπηρεσίες 5G, προκειμένου οι πάροχοι δικτύων να μπορέσουν να ετοιμάσουν τα επενδυτικά τους πλάνα για το 5G. Επίσης, επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, την αποφυγή κατακερματισμού της ζώνης και την διεξαγωγή πανελλαδικής μετρητικής εκστρατείας με σκοπό της διερεύνηση της «καθαρότητας» της ζώνης 3400-3800 MHz από παρεμβολές.

Η ΕΕΤΤ αφού διαπιστώνει το καταρχήν ενδιαφέρον των παρόχων για την αξιοποίηση του αδιάθετου φάσματος συχνοτήτων στη ζώνη 3400-3800 ΜΗz στα βασικά συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο τρέχων περιορισμός των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400- 3800 ΜΗz δεν επαρκεί για την εξασφάλιση των αναγκαίων φασματικών τμημάτων για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 4ης γενιάς (4G/LTE), για την πρώιμη ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς (5G Non Standalone) και για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 5ης γενιάς (5G New Radio) στη ζώνη 3400-3800 ΜΗz. Είναι απαραίτητο, προσθέτει η ΕΕΤΤ, σε συνεργασία με τους υφιστάμενους χρήστες της ζώνης 3400-3800 ΜΗz, να δρομολογηθεί η κατάλληλη χωροθέτηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ώστε να εξασφαλιστεί το ελάχιστο απαιτούμενο συνεχόμενο φασματικό εύρος για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 4ης γενιάς και 5ης γενιάς στη ζώνη 3400-3800 ΜΗz.

Η Επιτροπή προσθέτει ότι είναι αναγκαία η πραγματοποίηση μελετών συμβατότητας μεταξύ δικτύων της σταθερής υπηρεσίας/σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας και της κινητής υπηρεσίας στη ζώνη 3400-3800 ΜΗz, η συνεργασία με Ένοπλες Δυνάμεις και παρόχους για την επιλογή ενός εκ των δύο εναρμονισμένων ορίων για την προστασία των συστημάτων ραδιοεντοπισμού της γειτονικής ζώνης 3300-3400 ΜΗz ανάλογα με την πραγματική χρήση καθώς και η διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου πλαισίου για δοκιμαστικές/πιλοτικές άδειες στη ζώνη 3400-3800 ΜΗz.

Share.

Leave A Reply