Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Η εταιρεία ΚΡΙΝΟΣ επέλεξε τo Galaxy ERP της SingularLogic

0

Η εταιρεία Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ A.E. – ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. επέλεξε την επιχειρηματική εφαρμογή Galaxy ERP της SingularLogic, για την Εμπορική και Οικονομική της Διαχείριση, τη Γενική Λογιστική και τη Διαχείριση της Παραγωγής της. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και εμφιάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών, Αναψυκτικών και Φυσικού Μεταλλικού Νερού, με έδρα το Αίγιο Αχαΐας.

krinos

Το έργο θα υλοποιήσει η εταιρεία IT SUPPORT – ΧΑΨΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, εξουσιοδοτημένος & πιστοποιημένος συνεργάτης της SingularLogic. Η ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. εμπιστεύεται στη SingularLogic τα πληροφοριακά της συστήματα τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια και η απόφασή της να αναβαθμίσει το λογισμικό της με το Galaxy ERP, βασίζεται εν μέρει, στην άψογη συνεργασία και στα οφέλη που έχει αποκομίσει από αυτήν.

Με το Galaxy ERP η εταιρεία αναβαθμίζει πέραν της εμπορολογιστικής της διαχείρισης, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου, αλλά και της παραγωγής για λογαριασμό τρίτων (φασόν). Επιπρόσθετα, το λογισμικό θα καλύψει τις ιδιαιτερότητες που η δραστηριότητά της επιβάλλει, όπως διαχείριση αποσυσκευασίας, υπολογισμό άνυδρων & ένυδρων λίτρων, ΕΦΚ οινοπνεύματος, ΕΤΕΠΑ χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου, αλλά και καταστάσεις χημείου και διαδικασίες για το τελωνείο. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας θα έχει στη διάθεσή της πλούσια και άμεση πληροφόρηση, για τη λήψη έγκαιρων και ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της.

Share.

Leave A Reply