Νίκη της Apple έναντι της Xiaomi για το σήμα «MI PAD»

0

Απετράπη, έπειτα από προσφυγή της Apple, η καταχώριση του «MI PAD» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρονικές συσκευές και για υπηρεσίες  της κινεζικής Xiaomi. Η ιστορία της διαμάχης έχει ως εξής:

Το 2014 η Xiaomi υπέβαλε αίτηση προς το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την καταχώριση του λεκτικού σημείου «MI PAD» ως σήματος της Ένωσης για ηλεκτρονικές συσκευές και για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Η εταιρία Apple άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης του ως άνω σημείου, επικαλούμενη το προγενέστερο σήμα της IPAD το οποίο έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες.

xiaomi-mi-pad

Το 2016 το EUIPO έκανε δεκτή την ανακοπή της Apple. Αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε σημαντικός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, το EUIPO έκρινε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο σημείων δεν ήταν επαρκείς για να αποκλειστεί η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης και ότι το οικείο κοινό θα διαμόρφωνε την αντίληψη ότι το σήμα MI PAD αποτελεί παραλλαγή του σήματος IPAD.

Η Xiaomi, η οποία δεν έμεινε προφανώς ικανοποιημένη με την απόφαση του EUIPO, προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της ως άνω αποφάσεως.

Με τη χθεσινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Xiaomi και επιβεβαιώνει ότι το σημείο MI PAD δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως σήμα της Ένωσης. Το Γενικό Δικαστήριο ουσιαστικά επικύρωσε τις εκτιμήσεις του EUIPO δηλαδή, μεταξύ άλλων ότι, από οπτική άποψη, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιότητας λόγω του ότι η λέξη IPAD αναπαράγεται εξ ολοκλήρου εντός του σημείου MI PAD.

Share.

Leave A Reply