ΣΕΚΕΕ: Δημόσιες Μεταφορές Ανοικτές στην Καινοτομία και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών

0

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών  Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με επικείμενο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των επιβατικών οδικών μεταφορών, καθώς και τη σχετική συζήτηση που διευρύνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρεί αναγκαίο να κάνει τις εξής επισημάνσεις:

  1. Ο χώρος των οδικών μεταφορών θεωρείται διεθνώς πεδίο εφαρμογής σημαντικών καινοτομιών που αφορούν την αύξηση της ασφάλειας, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  2. Στην Ελλάδα υπάρχουν καινοτομικές επιχειρήσεις με τεχνογνωσία αλλά και εφαρμογές που αποκτούν διεθνή αναγνώριση στη βελτιστοποίηση διαδρομών, στην κάλυψη των αναγκών στάθμευσης στις επιβαρυμένες περιοχές, στην εύρεση μεταφορικών μέσων, στην αξιολόγηση των  εμπλεκομένων κα.
  3. Ακαδημαϊκά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα παρουσιάζουν έργο με παγκόσμια αναγνώριση και δυνατότητες άμεσης και ευρείας εφαρμογής.
  4. Για την Ελλάδα η βελτίωση των μεταφορών έχει άμεση επίπτωση στον τουρισμό και είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτόν. Κάθε επένδυση στον εκσυγχρονισμό τους επιστρέφει πολλαπλάσια οφέλη.

sekee

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε θετικές πρωτοβουλίες από τα αρμόδια υπουργεία και σχετιζόμενους φορείς, ώστε να αναδεικνύεται η καινοτομία που προέρχεται από ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα, να δημιουργούνται προϋποθέσεις παραδειγματικής εφαρμογής στην Ελλάδα με στόχο την επέκταση στη διεθνή αγορά, αλλά και συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες να επιταχύνουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μεταφορών.

Θα είναι αναντίστοιχο με τα δεδομένα της εποχής να εμφανιστούν νομοθετικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση με τους φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω χώρο.

Ο ΣΕΚΕΕ εκπροσωπώντας εταιρίες που ασχολούνται και με την με την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για τις μεταφορές, ζητά ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς που να λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα και τις κατευθύνσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών, στην προοπτική της ουσιαστικής στήριξης των παραγωγών με διαφάνεια και με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Share.

Leave A Reply