Οι Ευρωπαίοι «βλέπουν» τα οφέλη από την κατάργηση της περιαγωγής

0

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων αναγνωρίζει τα οφέλη της περιαγωγής σύμφωνα με την έρευνα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου, έπειτα από το πρώτο καλοκαίρι εφαρμογής των νέων κανόνων που έχουν αλλάξει τις συνήθειες των πολιτών όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 71 % των Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι έχουν καταργηθεί τα τέλη περιαγωγής και το 72 % πιστεύει ότι αυτοί, ή κάποιος γνωστός τους, θα ωφεληθούν από την εξέλιξη αυτή. Η γνώση των νέων κανόνων ανέρχεται στο 86% μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη ταξιδέψει από τις 15 Ιουνίου και μετά.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό όσων έχουν ταξιδέψει σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι μικρό σε σχέση με άλλες χώρες και αυτό απεικονίζεται και στις απαντήσεις που αφορούν την κατάργηση της περιαγωγής, σύμφωνα πάντα με το έκτακτο ευρωβαρόμετρο.

eu-roaming-results

Η έρευνα του έκτακτου Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την περιαγωγή πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, μετά την βασική περίοδο διακοπών.  Βασικά στοιχεία της έρευνας έχουν ως εξής:

– Το ποσοστό των ταξιδιωτών που χρησιμοποίησε κινητά δεδομένα με περιαγωγή τόσο συχνά όσο και στη χώρα του διπλασιάστηκε μεταξύ εκείνων που ταξίδεψαν από τις 15 Ιουνίου και μετά (31%) σε σύγκριση με εκείνους που είχαν ταξιδέψει τους προηγούμενους μήνες (15%).

– Το ποσοστό των ταξιδιωτών που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ κινητά δεδομένα στο εξωτερικό μειώθηκε στο μισό μετά τις 15 Ιουνίου (21%) σε σύγκριση με τους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας αυτής (42%).

Σε γενικές γραμμές, ο περιορισμός της χρήσης κινητών τηλεφώνων στο εξωτερικό μειώνεται, καθώς λιγότεροι ταξιδιώτες απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, σε σύγκριση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου στη χώρα τους το 60% των ταξιδιωτών εξακολούθησε να περιορίζει τη χρήση του κινητού, όταν ταξίδευαν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ο αντίκτυπος από την κατάργηση των τελών περιαγωγής στη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στο εξωτερικό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 2014 η οποία είχε δείξει ότι η χρήση ήταν ακόμα πιο περιορισμένη σε σχέση με τους μήνες που προηγήθηκαν της 15ης Ιουνίου 2017.

Πάντως, όπως είναι αναμενόμενο οι συνήθειες ταξιδιού (από τις 15 Ιουνίου 2017 στην προκειμένη περίπτωση) διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών: Οι ερωτηθέντες στο Λουξεμβούργο (84%), τη Σλοβενία (66%) και την Αυστρία (65%) είναι πιθανότερο να έχουν ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ τουλάχιστον μία φορά από την ημερομηνία αυτή, σε σύγκριση με το 12% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και 20% στη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Οι συνήθειες ταξιδιού πριν από τις 15 Ιουνίου 2017 διαφέρουν επίσης σημαντικά μεταξύ των χωρών: Οι ερωτηθέντες στο Λουξεμβούργο (84%), την Αυστρία (73%) και το Βέλγιο (65%) είναι πιθανότερο να έχουν ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ τουλάχιστον μία φορά πριν από αυτή την ημερομηνία αυτή (τους τελευταίους 12 μήνες) σε σύγκριση με το 27% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, το 29% στην Ισπανία και το 32% στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε κάθε κράτος μέλος γνωρίζει ότι οι τιμές περιαγωγής στην ΕΕ καταργήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017, με αναλογίες που κυμαίνονται από 87% στο Λουξεμβούργο, 86% στη Σλοβενία και 85% στην Αυστρία και τις Κάτω Χώρες, 53% στην Ελλάδα , 59% στη Γαλλία και 63% στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία. Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες σε χώρες με υψηλότερα ποσοστά ταξιδιωτών έχουν περισσότερες πιθανότητες να γνωρίζουν ότι τα τέλη περιαγωγής εντός της ΕΕ έχουν λήξει. Για παράδειγμα, οι ερωτηθέντες στο Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και την Αυστρία είναι οι πιο πιθανό να έχουν ταξιδέψει στην ΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες και είναι επίσης πιθανότερο να γνωρίζουν ότι έχουν παύσει τα τέλη περιαγωγής. Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, έχουν ταξιδέψει λιγότερο και είναι λιγότερο πιθανό να γνωρίζουν.

Επίσης οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα (33%), τη Ρουμανία (28%) και την Ιταλία (27%) είναι πιθανότερο να έχουν ενεργοποιήσει ένα ειδικό πρόγραμμα περιαγωγής δεδομένων που προσφέρεται από το δίκτυό τους. Οι Κροάτες (7%) και οι πολίτες στη Σλοβενία και τη Φινλανδία (και οι δύο το 9%) είναι οι λιγότερο πιθανό να το έχουν κάνει.  Η Πολωνία (18%), η Βουλγαρία (15%), η Ρουμανία (14%) και η Ελλάδα (13%) είναι οι μόνες χώρες όπου τουλάχιστον ένας στους δέκα πολίτες τους χρησιμοποίησε κάρτα SIM της χώρας που επισκέπτονταν.

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήδη διαπιστώνουν αλλαγές στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών στα δίκτυά τους. Πολλές εταιρείες ανέφεραν σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων από τους ταξιδιώτες, η οποία πολλαπλασιάστηκε (από 3 έως και 6 φορές, ενίοτε ακόμα και περισσότερο) φέτος το καλοκαίρι σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2016. Αν και ένα μέρος της αύξησης αυτής αντικατοπτρίζει γενικά την αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων χρόνο με τον χρόνο στις εγχώριες αγορές, ένα σημαντικό μέρος μπορεί να αποδοθεί στους νέους κανόνες για την περιαγωγή. Η αύξηση των κλήσεων με περιαγωγή, αν και λιγότερο έντονη, είναι επίσης σημαντική.

Αντίστοιχα, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε τουριστικές περιοχές, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αναφέρουν σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυά τους για να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που παρουσιάζει η αυξημένη ζήτηση από τους ταξιδιώτες.

Η Επιτροπή, όπως τονίστηκε σε σχετική ανακοίνωση, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες είναι άμεσα αρμόδιες για τη διασφάλιση της εφαρμογής, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές κινητής τηλεφωνίας των κρατών μελών, για να εξασφαλίσει ότι οι εταιρίες συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες και ότι οι καταναλωτές αποκομίζουν τα οφέλη της κατάργησης των τελών περιαγωγής.

Share.

Leave A Reply