ΕΕ: έμφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων

0

Τις δυνατότητες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων συζήτησαν χθες στο Ταλίν, οι υπουργοί Ανταγωνιστικότητας και Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε, για παράδειγμα, ότι ένας αρχιτέκτονας δεν θα χρειαζόταν να υποβάλει αίτηση για άδεια εργασίας για να σχεδιάσει ένα σπίτι σε άλλο κράτος μέλος. Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποβληθεί σε ένα κράτος και επαληθεύονται από τις αρχές θα μπορούσαν να διατεθούν ψηφιακά στην αρμόδια αρχή άλλης χώρας, η οποία θα μπορούσε αμέσως να προσδιορίσει ποια προσόντα και δικαιώματα έχει ένας πολίτης – επαγγελματίας.

kadri-simson

«Οι ψηφιακές λύσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στις χώρες καταγωγής μας, για παράδειγμα για να επικοινωνήσουμε με δημόσιες αρχές, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και σε άλλες χώρες. Έχω καλέσει τους συναδέλφους μου να σκεφτούν πώς να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών στην ενιαία αγορά για πολίτες και επιχειρήσεις» δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών της Εσθονίας Kadri Simson και πρόσθεσε: «Η τόνωση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία στο σύνολό της, υποστηρίζει τη δημιουργία και επέκταση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε πιο προσιτές τιμές.»

Ο βασικός στόχος των υπουργών Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ είναι σε πρώτη φάση να εντοπιστούν τα εμπόδια που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων.

Share.

Leave A Reply