Επιτυχής ο πρώτος ελιγμός του δορυφόρου Hellas Sat 3

0

Μετά την επιτυχή εκτόξευση του δορυφόρου Hellas Sat 3 που έλαβε χώρα τα μεσάνυχτα της 28ης Ιουνίου από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, εκτελέστηκε σήμερα τα ξημερώματα και ο πρώτος ελιγμός ο οποίος ολοκληρώθηκε με απόλυτη ακρίβεια και επιτυχία και αναμένεται να τεθεί σε γεωστατική τροχιά στις 8 Ιουλίου με δύο άλλους διαδοχικούς ελιγμούς οι οποίοι θα εκτελεστούν όταν ο δορυφόρος βρίσκεται στο απόγειό του.

Δια της τοποθέτησης του Hellas Sat 3 στη θέση των 39 μοιρών Ανατολικά επιτυγχάνεται η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σε διευρυμένο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα στη συγκεκριμένη τροχιακή θέση για επιπλέον 17 έτη, όση δηλαδή και η διάρκεια ζωής του δορυφόρου, γεγονός το οποίο αφ’ ενός μεν διασφαλίζει την διατήρηση ως ‘ενεργής’ της θέσης της Ελλάδος στο Διάστημα η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα χανόταν οριστικώς και αμετακλήτως, αφ’ ετέρου ενισχύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη και διασφαλίζει τη συνέχιση άντλησης πολλαπλών συνεπαγόμενων ωφελημάτων για την Ελλάδα τα οποία απορρέουν από την ανάπτυξη δορυφορικών υπηρεσιών και τη χρήση καινοτόμου διαστημικής τεχνολογίας, σε συνεργασία πάντοτε και με την εγχώρια διαστημική βιομηχανία της οποίας και η ανάπτυξη θα συνεπικουρηθεί.

hellas-sat-3-launch

Με το επόμενο δορυφόρο Hellas Sat 4, ο οποίος ήδη κατασκευάζεται από την εταιρεία Lockheed Martin στο Denver του Colorado και αναμένεται να εκτοξευθεί πριν το καλοκαίρι του 2018 από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας με σκοπό να τροχιοθετηθεί και αυτός στην ελληνική τροχιακή θέση των 39 μοιρών Ανατολιικά, με την ενεργοποίηση επιπρόσθετων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου ενισχύεται έτι περισσότερο η ήδη αδιαμφισβήτητη στρατηγική θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο δορυφορικό χάρτη, και η συμμετοχή της στη μικρή ομάδα των σημαντικών ‘διαστημικών χωρών’, γεγονός που εγγυάται για τη χώρα αδιάλειπτη χρήση όλων των καινοτόμων δορυφορικών υπηρεσιών και εφαρμογών.

Πιο συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο έχει παραχωρήσει ήδη από το 2001 στην εταιρεία Hellas Sat την άδεια εμπορικής χρήσης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την τροχιακή θέση των 39 μοιρών έναντι σημαντικών ανταλλαγμάτων τα οποία συνίστανται στη δωρεάν παροχή αναμεταδοτών και άλλων υπηρεσιών επί των δορυφόρων Hellas Sat, θα μπορεί να λαμβάνει και παρέχει υπηρεσίες για την : 1) κάλυψη αναγκών εθνικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης εθνικών στρατηγικών στόχων, 2) πραγματοποίηση καινοτόμων εφαρμογών τηλεϊατρικής και τηλεκπαίδευσης, 3) παροχή δορυφορικού Internet και ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια,4) ανάπτυξη ενός δικτύου κυβερνητικών εφαρμογών υψίστης στρατηγικής σημασίας, το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις των καιρών όπως ο έλεγχος και η φύλαξη των συνόρων, οι μετακινήσεις πληθυσμών, η ανάγκη για επικοινωνία σε οποιοδήποτε σημείο, παρακολούθηση πυρκαγιών, πρόληψη καιρικών φαινομένων κλπ., 5) μετάδοση δεδομένων, εικόνας και ήχου σε σημεία απομακρυσμένα ή τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με επίγεια δίκτυα.

Επιπλέον δε η εταιρεία δρα καταλυτικά στην προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη της διαστημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, κάνοντας χρήση του μέχρι σήμερα εκτεταμένου και ανεπτυγμένου δικτύου συνεργατών της στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αφρική.

Share.

Leave A Reply