Το ΨΗΠΤΕ θεωρεί την ασφάλεια του απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών ανεπαρκή και προαναγγέλλει παρέμβαση

0

«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκπονήσει ένα συνολικό και λεπτομερές σχέδιο για την οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των Τηλεπικοινωνιών, το οποίο θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.»

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) στην οποία επίσης προστίθεται: «η συνολική παρέμβαση, η οποία αφορά στην προστασία τόσο των κυβερνητικών και κομματικών Επικοινωνιών όσο και αυτών που έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα, έχει στόχο τη ρύθμιση των σχετικών δικτύων, ώστε να επανακτηθεί συνολικά το απόρρητο των Τηλεπικοινωνιών».

adae-hq

Το ΨΗΠΤΕ συμπληρώνει ότι το ζήτημα της ασφάλειας των Τηλεπικοινωνιών «αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ιδιαιτέρως κρίσιμο, ειδικά όταν διαπιστώνεται πως οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν δώσει, δυστυχώς, τη δέουσα σημασία για την επίτευξή της».

Η ανακοίνωση βγήκε με αφορμή τις καταγγελίες του ΚΚΕ περί συνακροάσεων και καταλήγει ως εξής: «Το υπουργείο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του τις καταγγελίες περί συνακροάσεων και από την πρώτη φορά που διατυπώθηκαν, έχει απευθυνθεί τόσο στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) όσο και στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα προκειμένου να διερευνηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.»​

Share.

Leave A Reply