Σε δημόσια διαβούλευση η αλλαγή του πλαισίου για τους παρόχους με Σημαντική Ισχύ

0

Ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου 2017 η δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τον χαρακτηρισμό παρόχου με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ). Το ισχύον πλαίσιο είναι από το 2002. Όπως εκτιμάται όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα δώσουν τη μάχη για το νέο πλαίσιο που είναι καθοριστικό για την τηλεπικοινωνιακή αγορά. Στο επίκεντρο φυσικά, μεταξύ άλλων, το αν θα καταργηθεί η όχι η εκ των προτέρων ρύθμιση.

eu-parliament

Πρόθεση της ΕΕ είναι να ληφθούν υπόψη για το νέο πλαίσιο οι αλλαγές στις αγορές τηλεπικοινωνιών και οι πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Η διαβούλευση θα καταλήξει σε οδηγίες που θα τύχουν εφαρμογής από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλα τα κράτη. Στη διαβούλευση καλούνται να λάβουν μέρος τα κράτη μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πανεπιστημιακοί, αλλά και καταναλωτές.

Share.

Leave A Reply