Δρομολογούνται έργα ΤΠΕ αξίας 100 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

0

Προτάσεις για έργα ΤΠΕ ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ θα αξιολογήσει  το επόμενο διάστημα η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων του δημοσίου προς τη γραμματεία.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει του νέου πλαισίου παραγωγής έργων ΤΠΕ που έχει καταρτίσει ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής Γιάννης Ταφύλλης.

giannis-tafyllhs

Σύμφωνα με τη διαδικασία του ενιαίου σχεδιασμό της ΓΓΨΠ η υλοποίηση έργων και δράσεων ΤΠΕ στο δημόσιο θα γίνεται ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή επικαλύψεων και επαναλήψεων, ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση λύσεων, η αντικειμενική κοστολόγηση των σχετικών προτάσεων και ο έλεγχος των δαπανών, η διαλειτουργικότητα των τελικών συστημάτων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, η σύνδεση των ΤΠΕ με δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και μεταρρύθμισης, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων του Δημοσίου.

Για τα παραπάνω θέματα ενημερώθηκαν πρόσφατα σε σχετική ημερίδα περίπου 150 εκπρόσωποι υπουργείων, περιφερειών, ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Share.

Leave A Reply