Εκκινούν οι επενδύσεις στο Vectoring

0

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του Κανονισμού Vectoring από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο σχεδιασμός των ΟΤΕ, Vodafone και Wind για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς εισέρχεται σε φάση υλοποίησης.

eett-flag

Το γεγονός δημιουργεί προσδοκία (μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αβεβαιότητας) ότι δύναται να καλυφθεί ένα τμήμα της απόστασης που μας χωρίζει από τις υπόλοιπες προηγμένες οικονομίες όσο αφορά τα δίκτυα νέας γενιάς. Η απόσταση που θα καλυφθεί βεβαίως έχει άμεση σχέση και με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας η οποία καθορίζει τη ζήτηση, που με τη σειρά της επηρεάζει τις επενδύσεις των παρόχων.

Πάντως, στην τηλεπικοινωνιακή αγορά επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την υλοποίηση του όλου σχεδιασμού που αλλάζει τα δεδομένα και όσον αφορά το γεγονός ότι πλέον ο ΟΤΕ θα αγοράζει στη χονδρική υπηρεσίες πρόσβασης από τις Vodafone – Wind, όταν μέχρι σήμερα ο ΟΤΕ είναι ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ έχει ανακοινώσει επενδύσεις στο σταθερό δίκτυο της τάξεως των 700 εκατ. ευρώ την επόμενη τετραετία, ενώ επενδύσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ η κάθε μια, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά τα δίκτυα νέας γενιάς (σταθερά και κινητά) έχουν ανακοινώσει η Vodafone και η Wind.

Βάσει του Κανονισμού που μετά την τελική έγκρισή του από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, την περασμένη Πέμπτη, πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι επενδύσεις των παρόχων θα έχουν ολοκληρωθεί σε 31 μήνες, δηλαδή Φθινόπωρο του 2019. Με δεδομένο ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ανακοινώσει ότι εκτός από Vectoring (ταχύτητες το πολύ 100 Mbps) θα προχωρήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις (προφανώς στις περιοχές με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον) στην εγκατάσταση οπτικής ίνας έως τα κτήρια ή τα σπίτια (FTTB – FTTH) μέχρι το Φθινόπωρο του 2019 δύναται να έχει καλυφθεί με γρηγορότερα δίκτυα (τουλάχιστον 100 Mbps) μέχρι και το 70% του πληθυσμού.

Ο ΟΤΕ ειδικότερα εκτιμά ότι με τις επενδύσεις που σχεδιάζει και έχοντας πλέον τον Κανονισμό Vectoring, έως το 2020, τουλάχιστον το 50% των Ελλήνων θα έχει πρόσβαση σε ταχύτητες internet 100 Mbps μέσω σταθερού internet και πάνω από το 70% μέσω συνδυασμού σταθερού και κινητού internet, ενώ όπως έχει τονίσει επανειλημμένως η διοίκησή του «το vectoring δεν αποτελεί υποκατάστατο του Fiber to the Home (FTTH) της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι. Στην επόμενη φάση εξέλιξης, το ίδιο δίκτυο θα επεκταθεί και οι οπτικές ίνες θα φτάσουν μέχρι το σπίτι, προσφέροντας ταχύτητες τουλάχιστον 1 Gbps».

Στο σχεδιασμό των Vodafone και Wind επίσης περιλαμβάνονται εξαρχής περιοχές στις οποίες δεν θα μείνουν στο Vectoring (π.χ. περιοχή Βύρωνα και Γεροκομείου στην Αθήνα). Οι δύο εταιρείες θα αποφασίσουν μαζί τις περιοχές που θα αναπτύξουν δίκτυα νέας γενιάς ώστε να αποφευχθεί η διπλή κάλυψη, κάτι που, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε, δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα.

Η τεχνολογία VDSL Vectoring αφορά στο σύνολο του δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ, εκτός από τις καμπίνες που βρίσκονται σε μία περιοχή με ακτίνα 550 μέτρα γύρω από κάθε Αστικό Κέντρο ΟΤΕ, στην οποία παρέχονται από τον ΟΤΕ και τους υπόλοιπους παρόχους υπηρεσίες VDSL από το κέντρο καθώς και υπηρεσίες οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας η οποία είναι συμβατή με VDSL.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε από την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Στη φάση 1 της πρώτης διαδικασίας κατανομής μόνο ο ΟΤΕ θα είναι σε θέση να ζητεί την κατανομή περιοχών MDF (κύριος κατανεμητής). Εάν ζητηθεί από τον ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ θα του κατανείμει τους κεντρικούς κατανεμητές στους οποίους ο ΟΤΕ θα έχει εγκαταστήσει σύνδεση VDSL2 για τουλάχιστον το 80% των υπαίθριων καμπινών εκτός των παράκτιων περιοχών εντός οκτώ μηνών μετά την απόφαση κατανομής της φάσης 1.

Η περίοδος οκτώ μηνών θα εξασφαλίσει, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, ότι η φάση 1 θα εστιάζεται στις περιοχές MDF όπου έχει ήδη εγκατασταθεί σύνδεση VDSL του ΟΤΕ σε υψηλό ποσοστό υπαίθριων καμπινών. Κατά την EETT, οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης, ωστόσο, δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από τη διάταξη αυτή, δεδομένου ότι η σύνδεση VDSL σε υπαίθριες καμπίνες είναι προς το παρόν αμελητέα. Οι διαδικασίες διανυσματικής κατανομής (vectoring) αρχίζουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση του σχεδίου μέτρου. Ο OTE θα έχει στη διάθεσή του 31 μήνες από την έναρξη της φάσης 1 να υλοποιήσει vectoring στις αιτούμενες καμπίνες. Κανένας άλλος εναλλακτικός πάροχος δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει vectoring κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στον κύριο κατανεμητή που έχει παραχωρηθεί στον ΟΤΕ, ακόμα και εάν αυτή η υπαίθρια καμπίνα δεν αναβαθμιστεί σε δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) κατά τη φάση 1.

Η φάση 2 της πρώτης διαδικασίας κατανομής θα αρχίσει δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της πρώτης κατανομής από την ΕΕΤΤ. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης μόνο μπορούν να υποβάλουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια MDF, που θα αναφέρουν τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες προτίθενται να εγκαταστήσουν δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς NGA (δηλ. VDSL vectoring, FTTH/Β). Η ανάπτυξη των δικτύων, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά τους σχέδια, πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% των υπαίθριων καμπινών ανά αιτούμενο κύριο κατανεμητή (MDF). Οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγκατάσταση εντός 28 μηνών μετά την απόφαση κατανομής της φάσης 2.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα κανένας άλλος πάροχος (συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ) δεν θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει vectoring σε καμία υπαίθρια καμπίνα ενός κατανεμηθέντος MDF, ακόμη και αν αυτή η υπαίθρια καμπίνα δεν αναβαθμιστεί σε δίκτυο NGA κατά τη φάση 2. Εάν περισσότεροι του ενός εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης ανταγωνίζονται για την ίδια περιοχή MDF, η απόφαση κατανομής θα βασίζεται στο προτεινόμενο ποσοστό κάλυψης μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Στη φάση 3, η οποία έχει προγραμματισθεί να αρχίσει ένα μήνα μετά την απόφαση δεύτερης ανάθεσης, οι υπόλοιποι MDF πρόκειται να κατανεμηθούν είτε στον ΟΤΕ είτε σε εναλλακτικούς παρόχους βάσει δεσμευτικής υποχρέωσης για την κάλυψη τουλάχιστον του 30% των υπαίθριων καμπινών με NGA. Η απόφαση κατανομής θα βασίζεται στο ποσοστό κάλυψης μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Με το τέλος της πρώτης διαδικασίας κατανομής τον Αύγουστο του 2019, θα λήξουν τα μέτρα προστασίας που συνδέθηκαν με την εκχώρηση περιοχής κατά την πρώτη διαδικασία κατανομής σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Μετά την πρώτη διαδικασία κατανομής, η ΕΕΤΤ προτείνει ετήσια διαδικασία κατανομής, η οποία είναι ανοικτή τόσο για τον ΟΤΕ όσο και για τους εναλλακτικούς παρόχους. Στη νέα αυτή φάση, η ΕΕΤΤ προτίθεται να κατανείμει περιοχές MDF που δεν έχουν ακόμη εκχωρηθεί, καθώς και τμήματα ήδη εκχωρηθεισών περιοχών MDF που δεν έχουν καλυφθεί από τα επιχειρηματικά σχέδια του παρόχου. Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής, η κατανομή θα γίνεται με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των υπαίθριων καμπινών ανά MDF. Η κατανομή γίνεται ανά κύριο κατανεμητή χωρίς να δίνεται προτεραιότητα στον πάροχο ο οποίος μπορεί να έχει ήδη εγκαταστήσει δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στον ίδιο κεντρικό κατανεμητή κατά τη διάρκεια προηγούμενης διαδικασίας κατανομής.

Share.

Leave A Reply