Η Daikin ανακοίνωσε το πλάνο Στρατηγικής Διοίκησης Fusion 20

0

Η Daikin ανακοίνωσε το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας μέχρι και το 2020. Παρά τις προκλήσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον η Daikin ενίσχυσε τις πωλήσεις και το τμήμα marketing και εφάρμοσε πολιτικές εξορθολόγισης κόστους σε όλα τα Τμήματα της εταιρείας.

daikin-hellas

Με την προώθηση της χρήσης κλιματιστικών που χρησιμοποιούν τεχνολογία inverter, η Daikin συνέβαλε ενεργά στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για πρώτη φορά παγκοσμίως του HFC-32, ενός ψυκτικού με χαμηλή επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό, μεταξύ άλλων, συνέβαλε ώστε η Daikin να ισχυροποιήσει περαιτέρω την ηγετική της θέση τα τελευταία πέντε χρόνια επεκτείνοντας τις πωλήσεις 1.2 τρις γιέν με αποτέλεσμα αυτές να υπερβαίνουν τα 2 τρις γιέν και να αυξήσει το λειτουργικό περιθώριο κέρδους από 6.5% και μέχρι πάνω από 10%.

Στο στρατηγικό πλάνο Fusion 20 που ξεκίνησε από το 2016, η Daikin παγκοσμίως επικεντρώνεται στην επένδυση πόρων δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς και ενισχύοντας τις υφιστάμενες επιχειρήσεις με παράλληλη επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέα πεδία. Έχοντας παγιώσει την ηγετική θέση της παγκοσμίως στους τομείς που δραστηριοποιείται, δηλαδή του κλιματισμού, των χημικών και των φίλτρων, η Daikin αποφάσισε να εισέλθει σε νέα πεδία όπως αυτά της θέρμανσης και των συστημάτων παραγωγής ζεστών νερών χρήσης, των ενεργειακών λύσεων, της εμπορικής ψύξης, της επόμενης γενιάς οικολογικών ψυκτικών μέσων, αλλά και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα..

Η ανοδική πορεία της εταιρείας διαφαίνεται και από τα θετικά αποτελέσματα που σημείωσε για το 2015 τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ο αυξανόμενος κύκλος εργασιών της για το 2015 άγγιξε τα €15,366 δις συνολικά και τα €2,109 δις. στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα έφτασε τα €31,45 εκατ. Αντιστοίχως, για τους οικονομικούς στόχους του Fusion 20, η Daikin στοχεύει σε αύξηση πωλήσεων στα 3 τρις γιέν και λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 12%.

Share.

Leave A Reply