240 εκατ. ευρώ στο υπό σύσταση Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

0

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ελληνικού  Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

elidek

Με το ΕΛΙΔΕΚ δημιουργείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ειδικό νομικό πρόσωπο, για τη χρηματοδότηση της Έρευνας που παράγεται αποκλειστικά στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, δηλαδή από νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες, καθώς και συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα ανάμεσα σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως σε δράσεις προβολής της επιστημονικής έρευνας στην Κοινωνία.

Τονίζεται ότι η χρηματοδότηση της Έρευνας από το ΕΛΙΔΕΚ θα είναι πρόσθετη και συμπληρωματική εκείνης που προέρχεται από το νέο ΕΣΠΑ και αφορά στην Έρευνα (ΕΠΑΝΕΚ). Θα είναι όμως απαλλαγμένη από τους υποχρεωτικούς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς που χαρακτηρίζουν την κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ.

Σε πρώτη φάση, μέσω του ΕΛΙΔΕΚ, θα διατεθούν πόροι της τάξης των 240 εκ. ευρώ για την περίοδο 2016-2019 με βασικούς Δικαιούχους τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας (180 εκ ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  και 60 εκ ευρω από το ΠΔΕ).

Στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση ψήφισης του νομοσχεδίου, ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, αναλύοντας τη δομή και τους στόχους του ΕΛΙΔΕΚ,  τόνισε:

«Το ΕΛΙΔΕΚ είναι ένας νέος θεσμός με χαρακτηριστικά που αποτελούν μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Έρευνας στην Ελλάδα.

Μέσω του θεσμού αυτού η ίδια η ερευνητική κοινότητα από τα κάτω (bottom up) διαμορφώνει το τοπίο για τη βασική έρευνα, την Έρευνα που συνδέεται με την επιστημονική περιέργεια. Αυτό το είδος της Έρευνας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ποιοτικές καινοτόμες εφαρμογές με εν δυνάμει μεγάλη προστιθέμενη επιστημονική και οικονομική αξία».

Ακολουθεί μια επόμενη φάση που θα αφορά την αξιοποίηση του ερευνητικού προϊόντος, την ενθάρρυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε πρώιμο στάδιο.

Η φάση αυτή αφορά τη στήριξη νεοφυών και επιχειρήσεων έντασης Γνώσης. Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιασθεί ένα νέο ειδικό Ταμείο που θα αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους και θα επικεντρώνεται στην παροχή κεφαλαίων σποράς και συμμετοχών σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα είναι συνέχεια αυτής του ΕΛΙΔΕΚ και πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα.

Share.

Leave A Reply