Να στελεχωθεί προσπαθεί η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

0

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνεται σε μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που υπηρετούν σήμερα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, απηύθυνε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) προκειμένου να καλύψει τις 44 θέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της.

 ggpp

 

Δεν είναι ευκρινές το πότε η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί προκειμένου η ΓΓΨΠ να τεθεί σε λειτουργία αν και αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της απόφασης που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο οι πράξεις των αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του πρωθυπουργού έπειτα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής Γιάννη Ταφύλλη.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο του κ. Ταφύλλη. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

Οι 44 θέσεις που προκηρύσσονται είναι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή της Τεχνολογικής, βαθμών Α έως Δ και αφορούν συγκεκριμένα 36 θέσεις πληροφορικής ή σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με εξειδίκευση στην πληροφορική, 5 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δύο νομικών με γνώσεις στις ΤΠΕ και μια θέση δημοσιογράφου.

 

 

 

Share.

Leave A Reply