Νέα έκδοση του FMS.next για ολοκληρωμένη προσέγγιση σε Collections, Debt Management καθώς και Digital Banking

0

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού προχώρησε σε πλήρη αναβάθμιση της τραπεζικής της πλατφόρμας FMS.next προκειμένου να καλύψει συνολικά τις νέες προκλήσεις του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού τομέα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπου η παρουσία της εταιρείας ενισχύεται συνεχώς, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει διαπιστωμένη και επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών και επιχειρηματικών ενεργειών, καθώς και εμπεριστατωμένης παρακολούθησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και χρεών εν γένει για την εσωτερική αγορά π.χ. NPLs.

profile
Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση που στηρίχθηκε στη διεθνή εμπειρία που έχει αποκομίσει η Profile από την παρουσία της σε περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, κ.ά., στις περιοχές του Core Banking, του Risk Management, του Loan Management, του Digital Banking και του Alternative Finance, ενσωματώνοντας νέες αλλά και εξελιγμένες λύσεις, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη επιλεχθεί από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία και δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης και εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά.
Ειδικότερα, το FMS.next προσφέρει προηγμένες τραπεζικές λειτουργίες βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογίες και διεθνείς πρακτικές προκειμένου να υποστηρίξει τις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην έγκαιρη αντιμετώπιση των απαιτήσεων της αγοράς και στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών τους σε όλα τα επίπεδα με τη χρήση μοντέρνων εργαλείων.
Το FMS.next περιλαμβάνει επίκαιρες λύσεις με πλήρως αυτοματοποιημένες εργασίες για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανάκτησης χρέους. Οι λύσεις χρησιμοποιούνται επιτυχώς από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς υποστηρίζοντας διαφορετικές διαδικασίες και εφαρμογές αναλόγως της πολιτικής που εφαρμόζει ο κάθε οργανισμός. Η λύση περιλαμβάνει το σύστημα facilities integrator, το οποίο επιτρέπει ενιαία διασύνδεση με τρίτα συστήματα για credit lines, εγγυήσεις, κτλ., σύστημα για διαχείριση των πολιτικών και λειτουργιών προσφέροντας εύκολη και συνεχή προσαρμογή σε σύνθετες και εξελισσόμενες ρυθμίσεις, καθώς επίσης και μηχανισμό υποστήριξης λήψης αποφάσεων με business intelligence εργαλεία βασισμένα στις απαιτήσεις και τη στρατηγική του οργανισμού για Collections και Recovery Management.
Το FMS.next διαθέτει μοντέρνα και ευέλικτη αρχιτεκτονική, που επιτρέπει εύκολο εμπλουτισμό με νέες λειτουργίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Επιτυγχάνεται κατ’ αυτό τον τρόπο βελτιστοποιημένος αυτοματισμός και διαχείριση των διαδικασιών, προηγμένη διαχείριση εκτίμησης κινδύνου και κανονιστική συμμόρφωση, ενώ τα έτοιμα interfaces συμβάλλουν στην άμεση και αποτελεσματική διασύνδεση.
Επίσης, η πλατφόρμα έχει επιλεχθεί από διεθνείς branchless τράπεζες που είναι βασισμένες αποκλειστικά σε digital τεχνολογίες με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους πελάτες τους μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών βελτιώνοντας σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Επιπλέον, αποτελεί επιλογή των alternative finance οργανισμών, που επιδιώκουν τραπεζικού τύπου υπηρεσίες, με προηγμένες δυνατότητες για διαχείριση χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων καθώς και διαχείριση κινδύνου ώστε να προστατεύονται τόσο η εταιρεία όσο και ο επενδυτής / δανειοδότης.
Το FMS.next εμπλουτίζεται συνεχώς με σημαντική λειτουργικότητα για την επιτυχή κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών διεθνών αναγκών, ενώ εμπεριέχει μια σειρά από εξελιγμένα και σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν την απόδοση και την εξυπηρέτηση.

Share.

Leave A Reply