Περαιτέρω υποχώρηση της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα για το 2016

0

Περαιτέρω υποχώρηση θα σημειώσει φέτος η αξία της εγχώριας αγοράς  των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του EITO (European IT Observatory) και την ανάλυση του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) η συνολική αξία των ΤΠΕ θα διαμορφωθεί το 2016 σε 5,551 δις. ευρώ, μείωση 2,8%, ενώ για το 2015 η μείωση υπολογίζεται σε 1,8% (στα 5,709 δις. ευρώ).

tpe

Ειδικότερα, το σύνολο της πληροφορικής αναμένεται να κινηθεί φέτος πτωτικά κατά 4,1% με την εκτίμηση για πέρσι να είναι για μείον 2,1%. Μικρότερη υπολογίζεται η πτώση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 2,2% για φέτος και 1,7% για πέρσι, πορεία επηρεασμένη από την σημαντική άνοδο 13,4% που εκτιμάται πως έχει σημειωθεί το 2015 στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και smartphones.

Η πορεία της αγοράς των ΤΠΕ στην Ελλάδα σαφώς επηρεάζεται από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα και είναι αντίθετη από την τάση σε παγκόσμιο επίπεδο όπου η εκτίμηση του EITO είναι ότι το 2015 ενισχύθηκε κατά 3,8%, υπερβαίνοντας τα 2,809 τρις και το 2016 θα κινηθεί επίσης ανοδικά 2,6% στα 2,881 τρις. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η συνολική αγορά των τηλεπικοινωνιών αναμένεται φέτος να διαμορφωθεί σε 3,916 δις. ευρώ και πέρσι σε 4.003 δις. Η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, όπως προαναφέραμε, σημείωσε σημαντική άνοδο   στα 560 εκατ., γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (άνοδος 26% στα 343 εκατ. ευρώ), αλλά και στις ανα­βαθμίσεις των δικτύων 3G και τις επενδύσεις σε υποδομές LTE,  που είχε ως συνέπεια την αύξηση της χρήσης της υπηρεσίας μεταφοράς δεδομένων. Για φέτος πάντως εκτιμάται ότι η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα είναι οριακά θετική (0,1%) πιθανότατα εξαιτίας των θεσμικών εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν τις επενδύσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Όσο για τις συσκευές η αξία τους το 2016  προβλέπεται ότι  θα περιορι­στεί κατά 1,3% στα 354 εκατ. ευρώ, με την κατηγορία των Smartphones να υπο­χωρεί κατά 0,3% στα 342 εκατ. ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος εκτιμάται ότι κινήθηκε το 2015 η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία προβλέπεται και το 2016 να παραμείνει σε αρνητικό πρό­σημο, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία της περιόδου 2013-2014.

Η αξία της αγοράς υποχώρησε κατά 3,8% το 2015 στα 3,443 δις, ενώ για το 2016 αναμένεται να περιοριστεί περαιτέ­ρω κατά 2,5% στα 3,355 δις.

Στις επιμέρους αγορές, η αγορά των Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ότι περιορίστηκε σε αξία 6,9% το 2015 στο 1,032 δις, ενώ το 2016 η πτώση θα συνεχιστεί και θα είναι της τάξης του 7,6%.Η αγορά των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Κινητής Τηλεφωνίας βρέθηκε και αυτή σε αρνητική πορεία το 2015, με την αξία της να υποχωρεί κατά 7,9% στο 1,194 δις, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2016 κάνουν λόγο για νέα μείωση 5,2% και αξία αγοράς στα 1,132 δις. Θετικά κινείται ωστόσο κινείται η αγορά των υπηρεσιών Mobile Data  η οποία υπολογίζεται ότι κέρδισε 6,4% το 2015, διαμορφούμενη σε 540 εκατ., ενώ και για το 2016 αναμένεται άνο­δος της τάξης του 7,3% στα 579 εκατ.

Στην Πληροφορική η αγορά το 2015 εκτιμάται στα 1,706 δις. ευρώ. Η μείωση είναι σημαντική στην αγορά του εξοπλισμού  (8% στα 645 εκατ. ευρώ), ενώ ανοδική 2,1% στα 811 εκατ. ευρώ ήταν η αξία των υπηρεσιών πληροφορικής και 1% η αξία της αγοράς λογισμικού. Για φέτος η εκτίμηση είναι ότι το σύνολο της πληροφορικής θα διαμορφωθεί σε 1,635 δις. ευρώ με τον εξοπλισμό να σημειώνει ακόμα μεγαλύτερη μείωση 15,2%, ενώ θετικά κατά 3% και 1,4% εκτιμάται ότι θα κινηθεί η αξία σε υπηρεσίες και λογισμικό αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι η αγορά του Εξοπλισμού Πληροφορικής επλήγη από τη φθίνουσα πορεία των πω­λήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και tablets, που κινήθηκαν έντονα πτωτικά το 2015 και αναμένεται να περιοριστεί περαι­τέρω το 2016. Ειδικότερα η αγορά των tablets στην Ελλάδα, υποχώρησε κατά 26,6% στα 110 εκατ. ευρώ το 2015 και αναμένε­ται πτώση 5,6% το 2016 στα 104 εκατ.

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε το 2015 και η κατηγορία των Servers, επηρεάζοντας και αυτή δυσμενώς τη συνολική εικόνα του Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Ελ­λάδα, ενώ πτωτική θα είναι η πορεία του τομέα και κατά το 2016. Συγκεκριμένα, η αξία αγοράς των Servers περιορίστηκε οριακά κατά 0,3% το 2015, ενώ για το 2016 η μείωση αναμένεται να είναι της τά­ξης του 17,1%. Αρνητική τροχιά διέγραψε και η αγορά των Συστημάτων Αποθήκευσης το 2015, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει εκ νέου και το 2016.

Αντίθετα θετικά κινήθηκε το 2015 η αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, με την αξία της αγοράς να ενισχύεται το 2015 κατά 2,1%, ανερχόμενη στα  811 εκατ. Για το 2016 η αξία της αγο­ράς αναμένεται να παρουσιάσει εκ νέου αύξηση, που θα αγγίξει το 3% στα 835 εκατ. Σε ότι αφορά το Λογισμικό το 2015 εκτιμάται ότι είχε αύξηση 1% στα 250 εκατ. ενώ για το 2016 αναμένεται περαιτέρω ενί­σχυση της αξίας της εγχώριας αγοράς, κατά 1,4%, που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε αξία αγοράς  254 εκατ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply