Τεράστια εξοικονόμιση για τους Ευρωπαίους οι ηλεκτρονικές αγορές

0

Περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως θα μπορούσαν να εξοικονομούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εάν είχαν τη δυνατότητα να επιλέγουν από το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων αγαθών και υπηρεσιών όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου.

european_union

Στην παρούσα φάση 44% των καταναλωτών αγοράζουν μέσω διαδικτύου στη δική τους χώρα, αλλά μόνο 15% πραγματοποιούν ηλεκτρονικές παραγγελίες από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει ότι οι τιμές διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων για εθνικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι σχεδόν 5 φορές υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές των εγχώριων παραδόσεων.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής για την παράδοση δεμάτων που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα επιβεβαιώνουν ότι οι καταναλωτές και οι έμποροι παραμένουν διστακτικοί λόγω του υψηλού κόστους της διασυνοριακής παράδοσης και των προβλημάτων υποβολής ηλεκτρονικών παραγγελιών που αφορούν την παράδοση ενός δέματος από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος. Όπως ορίζεται και στη στρατηγική για τη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή σχεδιάζει να καταστήσει τις διασυνοριακές μεταφορές δεμάτων προσιτές, ενώ την άνοιξη του 2016 θα δρομολογήσει μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και την κανονιστική εποπτεία των διασυνοριακών αγορών δεμάτων.

Ο Αντιπρόεδρος Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε: «Σήμερα, η παράδοση ενός αντικειμένου που αγοράζει κανείς από ιστότοπο άλλης χώρας της ΕΕ συχνά κοστίζει πολύ περισσότερα από ό, τι κοστίζει η εγχώρια παράδοση, ακόμη και όταν η απόσταση είναι ίδια ή μικρότερη. Οι υψηλές τιμές και η αναποτελεσματικότητα της διασυνοριακής αποστολής δεμάτων αποτρέπουν τους πολίτες από το να πωλούν σε ή να αγοράζουν από άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν αξιοποιείται πλήρως. Τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας έτσι σε εφαρμογή τη σημαντική αυτή πτυχή της στρατηγικής για τη ψηφιακή ενιαία αγορά όσο το δυνατό πιο γρήγορα».

H Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπλήρωσε: «Στόχος μας είναι οι μεταφορές για τα διασυνοριακά δέματα να γίνονται απρόσκοπτα και να καταστούν οικονομικά πιο προσιτές τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις — όχι μέσω της ρύθμισης τιμών ή την επιβολή ανώτατων τιμών αλλά με την αύξηση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού».

Share.

Leave A Reply