Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Αύξηση των R&D επενδύσεων σε 4.8 δις ευρώ για την Siemens

0

Στο τρέχον χρηματοοικονομικό έτος 2016, η Siemens θα επενδύσει περίπου €4.8 δισ. σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) – σχεδόν €300 εκατ. περισσότερα από το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος. Έτσι η επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη αυξάνεται περίπου 20 τοις εκατό από το χρηματοοικονομικό έτος 2014. Το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον κεφαλαίων προορίζονται για την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση και τα αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα.

Siemens (2)

Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2015 το μέγεθος της έρευνας –που ορίζεται ως η αναλογία των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη και των εσόδων- ανερχόταν σε 5.9 τοις εκατό, παρουσιάζοντας αύξηση 0.3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επίσης η εταιρεία έχει αποφασίσει μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω αύξηση της δύναμής της στην καινοτομία.

«Η επιτυχία της εταιρείας μας και το μακροπρόθεσμο μέλλον της βρίσκονται στη δύναμη της καινοτομίας μας. Το κίνητρο και η δημιουργικότητα των καταρτισμένων εργαζομένων μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και CEO της Siemens AG. «Η εταιρεία μας χρειάζεται καλές ιδέες – και εμείς δημιουργούμε τις συνθήκες, που θα επιτρέψουν στα έξυπνα μυαλά μέσα και έξω από την εταιρεία μας να υλοποιήσουν τις ιδέες τους γρήγορα και αποτελεσματικά».

Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Siemens δημιουργεί ένα τμήμα που θα παρέχει χώρο για πειραματισμό και ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον startup. Υπό τον τίτλο εργασίας “Innovations AG”, το τμήμα επίσης θα συμβουλεύει, θα προωθεί και θα παρέχει κάποιον τύπο

επιχειρηματικών κεφαλαίων για επιχειρηματικές ιδέες και ιδέες έργων. Λειτουργώντας ανεξάρτητα από τους τομείς κύριας δραστηριότητας της Siemens – δηλ. σαν μια νεοιδρυθείσα εταιρεία – το τμήμα θα συμπληρώσει και θα εδραιώσει τις υπάρχουσες startup δραστηριότητες της Siemens.

Επιπλέον, η Siemens καθιέρωσε ένα επιστημονικό συμβούλιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας της εταιρείας συνολικά. Το Συμβούλιο Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Siemens (Siemens Technology & Innovation Council _ STIC) υποστηρίζει ενεργά το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς αναλύει συστηματικά και παρακολουθεί τα στρατηγικά θέματα στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Το STIC περιλαμβάνει τον Siegfried Russwurm, Επικεφαλής Τεχνολογίας της Siemens, καθώς και επτά ακόμα αναγνωρισμένους ειδικούς με διεθνή εμπειρία από την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.

Επιπροσθέτως, όπως έχει συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της στη Γερμανία, η Siemens έχει δρομολογήσει ένα κονδύλι επένδυσης για την ενίσχυση της δύναμης της καινοτομίας των εργαζομένων της με έναν στοχευμένο τρόπο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η εταιρεία θα διαθέσει έως και €100 εκατ. μέσα στα επόμενα τρία χρόνια – προσθετικά στα €300 εκατ. αυξημένης επένδυσης σε Έρευνα και Ανάπτυξη κατά το τρέχον χρηματοοικονομικό έτος. Τον πρώτο χρόνο περίπου €10 εκατ. θα διατεθούν στο κονδύλι της Γερμανίας μόνο. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο ενθάρρυνσης των δημιουργικών ιδεών των εργαζομένων με ένα οικονομικό όφελος. Σε αντίθεση με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το τμήμα “Innovations AG”, αυτές οι ιδέες δεν χρειάζεται να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε νέες τεχνολογίες ή νέες επιχειρήσεις, προκειμένου να υποστηριχτούν – μπορεί να αφορούν σε βελτιωμένες διαδικασίες, υπηρεσίες ή την καλύτερη διατήρηση του πελατολογίου.

Η Siemens έχει επίσης τιμήσει εννέα ιδιαίτερα ευφυείς ερευνητές ως Εφευρέτες της Χρονιάς 2015. Οι επιστήμονες – από τη Γερμανία, τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία – είναι από κοινού υπεύθυνοι για περίπου 650 εφευρέσεις και 309 ατομικές κατοχυρωμένες πατέντες ευρεσιτεχνίας. Η Siemens έχει κατοχυρώσει το Βραβείο Εφευρέτες της Χρονιάς σε ετήσια βάση από το 1995 για να επιβραβεύσει διακεκριμένους ερευνητές και προγραμματιστές του οργανισμού, των οποίων οι εφευρέσεις έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία της εταιρείας. Αυτήν τη χρονιά, ερευνητές εκτός εταιρείας θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κερδίσουν το συγκεκριμένο βραβείο.

«Στον 21ο αιώνα, η έρευνα δεν διεξάγεται –και δεν μπορεί να διεξάγεται– μόνο μέσα σε έναν γυάλινο πύργο», δήλωσε ο Siegfried Russwurm, Επικεφαλής Τεχνολογίας της Siemens. «Οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι εφευρέτες δεν αναπτύσσουν τις ιδέες τους για το μέλλον σε απομόνωση πλέον. Σήμερα, η καινοτομία απαιτεί ένα νέο, ανοιχτό τρόπο συνεργασίας. Με πηγή έμπνευσης το ‘crowdsourcing’ και τα ‘hackathons’ λογισμικού, συνδεόμαστε με συνεργατικά προγράμματα Πανεπιστημίων, ερευνητικά κέντρα, καθώς και μικρά, ευέλικτα startups – όλα αυτά αποτελούν πλέον την καθημερινότητά μας στη Siemens».

Ως μία κίνηση για να επεκτείνει τις συνεργασίες της στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης με κορυφαία Πανεπιστήμια, η εταιρεία θα ιδρύσει ένα νέο ερευνητικό κέντρο στο campus του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου (Technische Universität München _ TUM) στο προάστιο του Μονάχου, Garching. Η έρευνα στο κέντρο, όπου 100 επιστήμονες της Siemens θα δουλεύουν μαζί με τους ερευνητές τους Πανεπιστημίου, θα επικεντρωθεί σε όλα, από θέματα ασφάλειας IT μέχρι αυτόνομα συστήματα. Μέσα στο 2016 η Siemens θα εγκαθιδρύσει επίσης ένα νέο κέντρο καινοτομίας στην Κίνα. Οι περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι του κέντρου θα συνεργάζονται πέρα από τα όρια της κάθε Διεύθυνσης και θα διεξάγουν έρευνα για νέες ψηφιακές λύσεις, τόσο για την κινέζικη αγορά όσο και για τις διεθνείς αγορές.

Όμως η Siemens δεν συνεργάζεται μόνο με Πανεπιστήμια. Επιπλέον ενισχύει τη συνεργασία της με τα startups. Για παράδειγμα, η εταιρεία ανοίγει ένα νέο γραφείο διασύνδεσης στο Τελ Αβίβ για να έχει πιο στενή συνεργασία με τα ισραηλινά startups. H Siemens διαθέτει ήδη 3 τέτοια γραφεία παγκοσμίως – στο Μπέρκλεϊ, στη Σαγκάη και στο Μόναχο. Για να βρει τις καλύτερες ιδέες, η Siemens επικοινωνεί με περισσότερες από 1.000 νέες επιχειρήσεις κάθε χρόνο.

Για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα της ψηφιοποίησης, η Siemens συγκεντρώνει όλες τις σχετικές υπηρεσίες κάτω από το όνομα Siemens Digital Services. Η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών κατά μέσο όρο 15 τοις εκατό το χρόνο. Αξιοποιώντας τόσο τις νέες όσο και τις συμβατικές υπηρεσίες, η Siemens είχε έσοδα περίπου €16 δισ. στον συγκεκριμένο τομέα. Προκειμένου να παρέχει την τεχνολογική βάση για τις ψηφιακές υπηρεσίες της, η Siemens δημιούργησε τη Sinalytics, μία πλατφόρμα λογισμικού διαθέσιμη σε όλη την εταιρεία, η οποία συνδυάζει ένα εύρος καθιερωμένων και νέων τεχνολογιών στους τομείς της απομακρυσμένης συντήρησης, ανάλυσης δεδομένων και της

ηλεκτρονικής ασφάλειας. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης, μεταφοράς με ασφάλεια και ανάλυσης μεγάλου αριθμού δεδομένων, που δημιουργούνται από τους αισθητήρες των μηχανημάτων. Στη συνέχεια οι μονάδες της Siemens μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήσιμα δεδομένα για να προσφέρουν στους πελάτες νέες υπηρεσίες, οι οποίες, για παράδειγμα, να βελτιώνουν την παρακολούθηση των αεριοστρόβιλων, των ανεμογεννητριών, των τραίνων, των κτηρίων και των συστημάτων ιατρικής απεικόνισης. Σήμερα, περίπου 300.000 συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες στην Sinalytics. Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι οι εκτεταμένες τεχνολογίες ηλεκτρονικής ασφάλειας, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση εμπιστευτικών δεδομένων.

Share.

Leave A Reply