Ολοκληρώθηκε η επαναγορά ομολόγων του ΟΤΕ

0

Τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων έναντι μετρητών, με την OTE plc να αποδέχεται συνολικά προσφορές επαναγοράς ύψους 240,1 εκατ. για το ομόλογο λήξεως Μαΐου 2016 και 50 εκατ. ευρώ για το ομόλογο λήξεως Φεβρουαρίου 2018 ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ.

ote
Τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016 επαναγοράσθηκαν σε τιμή 101,5% ενώ τα ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2018 σε τιμή 109,408%. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα ονομαστικά ποσά των δύο ομολόγων θα ανέρχονται πλέον σε 389,4 εκατ. και 650 εκατ. αντίστοιχα.

Η επαναγορά μέρους των δύο ομολόγων πραγματοποιείται σε συνέχεια της επιτυχούς άντλησης 350 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, «ανοίγοντας» ξανά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για ελληνικές εταιρείες.
Εκτός από την επαναγορά τμήματος των ομολόγων λήξης 2016 και 2018 , μέρος των κεφαλαίων του νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ.

Share.

Leave A Reply