Ποιος θα είναι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής;

0

Τη δημιουργία μιας νέας γενικής γραμματείας αρμόδιας για τη χάραξη και το συντονισμό της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής, προωθεί  η κυβέρνηση με σκοπό να εκπληρώσει τη μια από τις προϋποθέσεις (ή όπως ονομάζεται αιρεσιμότητα) προκειμένου να ξεκινήσει η χρηματοδότηση δράσεων του ΣΕΣ 2015 – 2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) που σχετίζονται με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

000a0414-614

Γεγονός είναι ότι το κυβερνών κόμμα είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του τη δημιουργία ενιαίας αρχής για τις ΤΠΕ και βεβαίως η ίδρυση ενός φορέα που θα συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες και θα έχει την ευθύνη της χάραξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ σε ανώτερο δυνατό επίπεδο (ακόμα και υπουργείο) αποτελεί πάγιο αίτημα της αγοράς αυτής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να δομήσει και να «προικίσει» τη νέα γενική γραμματεία. Οι πληροφορίες ωστόσο για το σχέδιο που κυκλοφορεί δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές καθώς κάνουν λόγο για μια απλή μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις υφιστάμενες γενικές γραμματείες που έχουν σχέση με το αντικείμενο (Τηλεπικοινωνιών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.λ.π.).

Στελέχη της αγοράς που γνωρίζουν, σημειώνουν σχετικά πως, το να δημιουργηθεί ακόμη μια γενική γραμματεία η οποία θα έχει  συντονιστικό ρόλο, χωρίς την ουσιαστική ευθύνη, μάλλον δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα. Τα έργα δεν θα προχωρήσουν με ορθολογικό τρόπο και θα χαθούν εκ νέου πόροι από την αγορά των ΤΠΕ, όπως έγινε και με το πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ, με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ακόμη, γεγονός είναι ότι έχουν γίνει σημαντικά λάθη στη διαχείριση των προγραμμάτων ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα δυσκολευτεί να αντιληφθεί αμέσως πως η ελληνική κυβέρνηση «κουκούλωσε» απλώς μια αιρεσιμότητα χωρίς να δώσει στη νέα αρχή, όπως και να ονομαστεί, την εξουσία και  κυρίως την πολιτική κάλυψη που είναι αναγκαία για να προχωρήσει τις δράσεις που είναι αναγκαίες. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι για άλλη μια φορά η Ελλάδα να μείνει πίσω στις ΤΠΕ. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε με ενδιαφέρον τις σχετικές ανακοινώσεις, που όσο αργούν τόσο θα καθυστερεί και η δυνατότητα να ξεκινήσουν οι δράσεις του ΣΕΣ, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα στην αγορά πληροφορικής και επικοινωνιών.

Share.

Leave A Reply