Νέα σειρά σεμιναρίων από την LG για τις ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις

0

H LG Electronics Hellas (LG) και το τμήμα LG Business Solutions, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης επαγγελματιών και συνεργατών ανά την Ελλάδα, οργανώνει μια νέα σειρά σεμιναρίων σχετικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες στην αναβαθμισμένη LG Academy.

LGEHS CD Showroom_1

Συγκεκριμένα, μέσα στο Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί μία σειρά τεχνικών σεμιναρίων στην Ακαδημία της LG στην Αθήνα, διάρκειας τριών ημερών για συνεργάτες που διαμένουν στην Αττική και δύο ημερών για τους επαγγελματίες που διαμένουν εκτός Αττικής, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποίηση Τεχνικής Επάρκειας με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης. Συμπληρωματικά θα επακολουθήσουν μονοήμερα προϊοντικών παρουσιάσεων και σεμινάρια για τους συνεργάτες της LG στη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα και την Πάτρα. Κατά τη διάρκεια των εξειδικευμένων σεμιναρίων, η LG στοχεύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών για νέες τεχνολογίες και LG προϊόντα ξενοδοχειακών τηλεοράσεων, ψηφιακής σήμανσης και επαγγελματικού κλιματισμού.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα της Ακαδημίας της LG στοχεύει στην εκπαίδευση και τη μετάδοση επιπλέον τεχνογνωσίας σε ειδικούς των σχετικών κλάδων, παρέχοντας ταυτόχρονα πρακτική εξάσκηση με τη χρήση των τελευταίων και πιο εξελιγμένων τεχνολογιών και εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες έρχονται σε επαφή με την ολοκληρωμένη γκάμα των προϊόντων LG, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία στους χώρους της Ακαδημίας, ώστε να μπορούν να εξασκηθούν άμεσα πάνω στις νέες πρακτικές. Στόχος της LG παγκοσμίως είναι να διασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες των κλάδων θα είναι πλήρως εφοδιασμένοι για την αντιμετώπιση κάθε αλλαγή της βιομηχανίας.

Τα σεμινάρια της Ακαδημίας της LG θα περιλαμβάνουν τρείς εκπαιδευτικούς κύκλους που θα αφορούν στην εκπαίδευση για τα προϊόντα ξενοδοχειακών τηλεοράσεων, την εγκατάσταση επαγγελματικών οθονών Digital Signage και τα προϊόντα επαγγελματικού κλιματισμού.

LGEHS_CAC_Showroom_1

Συγκεκριμένα, ο κύκλος της εκπαίδευσης για την εγκατάσταση ξενοδοχειακών τηλεοράσεων περιλαμβάνει δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά στην εκπαίδευση πάνω στις stand-alone LG ξενοδοχειακές τηλεοράσεις και ειδικότερα στις ρυθμίσεις ξενοδοχειακού μενού, την κλωνοποίηση ρυθμίσεων (EzDownload), τις ρυθμίσεις μενού εγκατάστασης, την τεχνική διάγνωση προβλημάτων και τις αναβαθμίσεις. Η δεύτερη αφορά στην εκπαίδευση πάνω στην εγκατάσταση συστήματος ξενοδοχειακών τηλεοράσεων LG Pro:Centric, και ειδικότερα στις αρχικές ρυθμίσεις συστήματος Pro:Centric (Τηλεόρασης/Server), την Ανάπτυξη περιεχομένου χρησιμοποιώντας το σύστημα Pro:Centric, τη δημιουργία του χάρτη καναλιών με βάση τον τύπο λήψης, την απομακρυσμένη διαχείριση όλων των ρυθμίσεων των τηλεοράσεων μέσω του συστήματος Pro:Centric, την τεχνική διάγνωση προβλημάτων και τις αναβαθμίσεις. Με την ολοκλήρωση του κύκλου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Τεχνικής Επάρκειας εγκατάστασης επαγγελματικών προϊόντων LG για Ξενοδοχεία.

Ο κύκλος της εκπαίδευσης για τα προϊόντα Ψηφιακής Σήμανσης περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στην εκπαίδευση πάνω στην εγκατάσταση επαγγελματικών οθονών Digital Signage, με έμφαση στις ρυθμίσεις επαγγελματικού μενού, την κλωνοποίηση ρυθμίσεων, τις εξειδικευμένες ρυθμίσεις για οθόνες Video Wall, την τεχνική διάγνωση προβλημάτων και τις αναβαθμίσεις. Η δεύτερη αφορά στην εκπαίδευση για την εγκατάσταση λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης SuperSign W, όπου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω στις απαιτήσεις/ παραμετροποιήσεις εγκατάστασης, τις αρχικές ρυθμίσεις λογισμικού και προϊόντων Ψηφιακής Σήμανσης, την απομακρυσμένη πρόσβαση, διαχείριση συσκευών και παραμετροποίηση χρηστών, τη δημιουργία περιεχομένου Ψηφιακής Σήμανσης και προγραμματισμού αναπαραγωγής, την τεχνική διάγνωση προβλημάτων και τις αναβαθμίσεις. Η τρίτη ενότητα αφορά στην εκπαίδευση για την εγκατάσταση λογισμικού κεντρικού ελέγχου και βαθμονόμησης SuperSign C, και ειδικότερα τις ρυθμίσεις λογισμικού και οθονών, την απομακρυσμένη διαχείριση ρυθμίσεων οθονών και την βαθμονόμηση οθονών. Με την ολοκλήρωση του κύκλου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Τεχνικής Επάρκειας για εγκατάσταση επαγγελματικών προϊόντων LG ψηφιακής σήμανσης.

Τέλος, ο κύκλος της εκπαίδευσης για τα προϊόντα επαγγελματικού κλιματισμού αφορά στην εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση στους συνεργάτες επαγγελματικού κλιματισμού και συγκεκριμένα στην πλήρη ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών συστημάτων επαγγελματικού κλιματισμού, την εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων, τις συνήθεις βλάβες και

αντιμετώπιση αυτών, τον σχεδιασμό συστημάτων με την χρήση λογισμικού LG LATS Multi V και την ανάλυση κωδικών βλαβών. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και βάσει των επιδόσεων των εκπαιδευομένων, όλοι οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας προϊόντων LG επαγγελματικού κλιματισμού.

Ο κ. Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας μέσα από την LG Academy είναι τόσο να εκπαιδεύσουμε ακόμα καλύτερα τους επαγγελματίες και συνεργάτες μας, όσο και να εξελίξουμε το ταλέντο και την τεχνογνωσία τους. Επιπλέον, προσδοκούμε μέσω των προηγμένων προγραμμάτων μας να ενδυναμώσουμε την αξιοπιστία μας και τις σχέσεις μας με τους συνεργάτες μας, αλλά και να διευρύνουμε τις υπηρεσίες και το δίκτυό μας ακόμα περισσότερο στην εγχώρια αγορά».

Share.

Leave A Reply