Η έμφαση στη καινοτομία, η ενίσχυση των εργασιών εκτός συνόρων, καθώς και η εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων πελατών ήταν οι βασικοί άξονες δράσης για τον όμιλο το τρίμηνο που έκλεισε.

profile

Συγκεκριμένα, ο όμιλος ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία, με νέες παρουσιάσεις λύσεων, διεθνείς αναγνωρίσεις και διαφοροποιημένες εκδηλώσεις για τον κλάδο που δραστηριοποιείται ενώ παράλληλα αύξησε τις συνεργασίες και αντιπροσωπεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές του εξωτερικού. Τα οικονομικά μεγέθη παραμένουν ισχυρά με αύξηση κερδών και βασικών μεγεθών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Παρά τη συγκρατημένη εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €2,09 εκατ. παραμένοντας ελαφρώς αυξημένος από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, κυρίως λόγω της περαιτέρω διείσδυσης σε ξένες αγορές. Τα κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €612 χιλ. αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης προώθησης  των ιδίων λύσεων, και το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 29%, για το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Σημειώνεται, ότι ήδη από το β’ εξάμηνο του 2014 εξελίσσεται το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, προσανατολισμένο σε ανάπτυξη νέων αγορών και νέων προϊόντων, μέσω της περαιτέρω στελέχωσης και της σύναψης εμπορικών συνεργασιών κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Το γεγονός αυτό εξηγεί την ελαφρά αύξηση των δαπανών διάθεσης, καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, συνοδευόμενη όμως, από αυξημένη διείσδυση σε νέους πελάτες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €442 χιλ. από €151 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, ενισχυμένα εκτός των άλλων και λόγω χρηματοοικονομικών κερδών, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €455 χιλ. από €123 χιλ. το 2014. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,0384, αυξημένα έναντι του 2014.

O όμιλος παρουσιάζει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και επαρκή διαθέσιμα και ισοδύναμα, ενώ ο δανεισμός διαμορφώθηκε στα € 3,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2015, έναντι €3,3 εκατ. στις 31/12/2014. Επιπροσθέτως, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €16,2 εκατ., έναντι €15,7 εκατ. στις 31/12/2014. Έτσι, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,75x το α’ τρίμηνο του 2015, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,61x, έναντι 1,55x στις 31/12/2014, αναδεικνύοντας την οικονομική ευρωστία του ομίλου, καθώς και τη χρηματοοικονομική του δυνατότητά να προβεί σε νέες επενδύσεις στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €1,23 εκατ. ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε  €282 χιλ. και τα κέρδη μετά φόρων σε €91 χιλ. για το α’ τρίμηνο του 2015.

Ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά την επέκτασή του στις αγορές του εξωτερικού με νέες συνεργασίες, παρουσίαση νέων λύσεων και λοιπές  ενέργειες που αποτυπώνονται στα μεγέθη της εταιρείας, παρά την βραδύτητα της εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης.

Ο όμιλος παρουσίασε το Axia, την νέα web-based, omni-channel λύση διαχείρισης επενδύσεων βασισμένη σε cloud τεχνολογία που απευθύνεται σε ανεξάρτητους FinancialAdvisors καθώς επίσης και σε τράπεζες που διαχειρίζονται δίκτυο FinancialAdvisors,  ενώ προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης σε web-mobile περιβάλλον για τους WealthManagers και τους πελάτες τους. Επιπλέον, κατά το πρώτο τρίμηνο παρουσίασε τις νέες λειτουργικότητες που έχουν προστεθεί σε IMSplus και Mobius προσφέροντας περισσότερα advisory εργαλεία και ευχρηστία.

Το FMS.next εμπλουτίστηκε στο κομμάτι του P2PLending με περισσότερες δυνατότητες για riskmanagement,  που το κατατάσσουν ως το πλέον ανταγωνιστικό σύστημα στον κλάδο. Εξάλλου, σημαντική ήταν η παρουσία του EuropeanCrowdfundingNetwork, MyPrivateBanking, και λοιπών διεθνών οργανισμών από το χρηματοοικονομικό τομέα στην ετήσια εκδήλωση της εταιρείας στην Ελβετία που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πλήθους επαγγελματιών και κυρίως με αυξημένο το ενδιαφέρον για τη συνεργασία επενδυτικών εταιρειών και crowdfunding επιχειρήσεων.

Τέλος, η εταιρεία έλαβε επιπλέον διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στις κορυφαίες τεχνολογικά εταιρείες από το PrivateBankerInternational  για την “OutstandingWealthManagementTechnologyProvider” κατηγορία.

Δεδομένης της μέχρι τώρα επιτυχίας των σχεδιασμών της, η διοίκηση της PROFILE, είναι αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων της, με επίκεντρο την σημαντική επένδυση στις λύσεις της, και την ενίσχυση της θέσης της ως καινοτόμου και πελατοκεντρικής εταιρείας στις διεθνείς αγορές.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply