Διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το Corallia

0

Σημαντική διάκριση για τη συμβολή του στη χάραξη και υλοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απέσπασε το Corallia, με την ανάδειξη μεταξύ των τεσσάρων πιο επιτυχημένων οργανισμών στον διαγωνισμό GROWyourREGIOn.

corallia

Πρόκειται για μια σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών του καινοτόμου οικοσυστήματος τεχνολογίας της χώρας, που ξεχώρισε για το αναπτυξιακό αποτύπωμά του. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προβολή, σε διεθνές επίπεδο, της ικανότητας της χώρας για προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι τέσσερις πιο επιτυχημένοι οργανισμοί στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το Corallia, που διακρίθηκαν ανάμεσα σε 47 υποψηφιότητες, προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν την πορεία και τα επιτεύγματά τους στο διήμερο συνέδριο, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 27 και 28 Απριλίου με τη συνδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως πρωταρχικό θέμα στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης μέσα από τα clusters αποτέλεσε βασικό αντικείμενο του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 450 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη. Με άξονα αναφοράς τις ιστορίες επιτυχίας του Coralliaκαι των άλλων τριών διακριθέντων οργανισμών από Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, οργανώθηκαν, παράλληλα, ομιλίες από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGGrowth, DGRegio) και συζητήθηκαν οι δράσεις που μπορούν να αναληφθούν και τα είδη των συνεργασιών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής έξυπνης εξειδίκευσης και της διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. CarstenSchierenbeck, Directorate-GeneralforInternalMarket, Industry, EntrepreneurshipandSMEs, EuropeanCommissionδήλωσε σχετικά: «Η ιστορία του Coralliaήταν μεταξύ των τεσσάρων, που συζητήθηκαν στο GROWyourREGIOn, με πολύ σημαντική συμβολή στις εργασίες του συνεδρίου, χάρη στην ισχυρή μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί, τη μακροχρόνια στρατηγική και το όραμά του για την επιτυχία».

Μέσα από την ανάδειξη του Corallia στο GROWyourREGIOn, αποτυπώνεται η προσήλωσή του στην αριστεία και η ανάληψη δράσεων για την αναβάθμιση των αλυσίδων αξίας της Ελλάδας.

Share.

Leave A Reply