Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Διατηρεί την αυτονομία της η hol

0

Για τουλάχιστον έξι μήνες η hellas online (hol) θα παραμείνει αυτόνομη και δεν θα συγχωνευτεί με τη Vodafone.

hellas-on-line

Αυτό προκύπτει σαφώς από τις ανακοινώσεις που έκανε η Vodafone στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της hol. Η εκτίμηση είναι ότι η Vodafone δεν θα προχωρήσει στην άμεση συγχώνευση της hol και εξαιτίας της εκκρεμότητας αναφορικά με τη Forthnet. Και αυτό γιατί αν οι Vodafone και Wind εξαγοράσουν τη Forthnet (υπόθεση που παραμένει ανοιχτή μέχρι νεοτέρας) το πιθανότερο είναι οι δύο εταιρείες να μεταφέρουν όλα τα πάγια που αφορούν τη σταθερή τηλεφωνία σε μια κοινή εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο της hol στο μεταξύ και ενώ ήδη η δημόσια πρόταση της Vodafone είναι σε εξέλιξη με την περίοδο αποδοχής της να λήγει στις 31 Μαρτίου, έκρινε εύλογο και αποδεκτό το προσφερόμενο τίμημα των 0,563 ευρώ ανά μετοχή καθώς: Υπερβαίνει κατά 14,7% τη μέση τιμή ανά μετοχή των μετοχών της hol κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία η Vodafone κατέστη υπόχρεος για δημόσια πρόταση και είναι ίσο με την υψηλότερη τιμή στην οποία η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας απέκτησε μετοχές της hol κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Με την εξαγορά της hol η Vodafone στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του ομίλου της Vodafone για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας στη Ελλάδα».

Με βάση επίσης όσα αναφέρει στις ανακοινώσεις για τη δημόσια πρόταση η Vodafone, δεν θα μεταβάλει σημαντικά τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων στη hol ούτε το συνολικό αριθμό τους. Ενδεχόμενες μεταβολές στον αριθμό και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων θα είναι περιορισμένες και εντός του πλαισίου της συνήθους λειτουργίας της εταιρείας και της διαρκούς εξέτασης του λειτουργικού μοντέλου του και της ευθυγράμμισης με τις κατευθύνσεις που ορίζει ο όμιλος Vodafone.

Share.

Leave A Reply