Νέος Κανονισμός της ΕΕΤΤ για προώθηση επενδύσεων σε δίκτυα Internet υψηλής ταχύτητας

0

Νέο Κανονισμό συνεγκατάστασης παρόχων σε σταθερά δίκτυα για την ανάπτυξη υποδομών νέας γενιάς (NGN, NGA), καθώς και σε ασύρματα δίκτυα εξέδωσε πρόσφατα η ΕΕΤΤ με σκοπό την ενθάρρυνση επενδύσεων στο Internet υψηλών ταχυτήτων και την ταυτόχρονη διασφάλιση του ανταγωνισμού προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών.

EETT1

Με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού προωθείται κυρίως η μείωση του κόστους εγκατάστασης για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, ενώ στις περιπτώσεις συνεγκατάστασης κεραιοσυστημάτων η προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα και σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, διασφαλίζεται από την ΕΕΤΤ η ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές και η ρυθμιστική σταθερότητα.

Ο νέος Κανονισμός ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης της υπάρχουσας υποδομής, τη διαδικασία επίλυσης διαφορών, καθώς και τη δυνατότητα της ΕΕΤΤ να επιβάλει υποχρεώσεις στον υπόχρεο πάροχο με κριτήρια την τυχόν αλληλοεπικάλυψη υποδομών, το ύψος της επένδυσης και τον επιμερισμό του επενδυτικού ρίσκου.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ είναι διαθέσιμο στο http://www.eett.gr.

Share.

Leave A Reply