Η κάρτα SIM εξελίσσεται για την υποστήριξη M2M

0

SIM M2

Η τεχνολογία της κάρτας SIM που έχει μείνει σταθερή για 20 περίπου χρόνια, βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη για την υποστήριξη νέων μελλοντικών υπηρεσιών, τόσο για την ενσωμάτωση χαρακτηριστικώνM2M όσο και για τις νέες καταναλωτικές αγορές. Μια νέα έκθεση της GSMA Intelligence επισήμανε ότι οι εναλλακτικές λύσεις SIM (σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση της κάρτας από τους παρόχους), πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένες συσκευές M2M όπως έξυπνους μετρητές καθώς και σε tablets.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι κάρτες βρίσκονται ενσωματωμένες στις συσκευές και δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν από το χρήστη, ενώ επίσης μπορούν να λαμβάνουν και να αποθηκεύουν στοιχεία που η συσκευή λαμβάνει από τον πάροχο. Σκοπός είναι η εκάστοτε κάρτα SIM να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με περισσότερους από έναν παρόχους δικτύου, ώστε η χρήση της Μ2Μ συσκευής να μην εξαρτάται αν σε μία περιοχή κάποιος πάροχος δικτύου δεν έχει κάλυψη, ενώ ένας άλλος έχει.  

«Η κάρτα SIM παρέχει την ασφάλεια και τον έλεγχο της ταυτότητας για πρόσβαση στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για πάνω ένα τέταρτο του αιώνα και θα συνεχίζει να το κάνει καθώς θα εξελίσσεται η αγορά.», δήλωσε ο Δ/νων Σύμβουλος Στρατηγικής της GSMA, Hyunmi Yang. «Μέχρι το 2020 προβλέπουμε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο κυψελοειδών συνδέσεων Μ2Μ και 9 δισεκατομμύρια συνδέσεις καταναλωτών που θα απαιτούν κάρτες SIM, επομένως είναι ύψιστης σημασίας η διασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας στην εξέλιξη της κάρτας SIM.  Η GSMA έχει αναπτύξει προδιαγραφές για τις δύο αυτές λύσεις, ανακοινώνοντας την GSMA Consumer Remote SIM Provisioning αυτήν την εβδομάδα στο συνέδριο. Το GSMA Embedded SIM Specification, όπου δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την αγορά M2M, έχει υιοθετηθεί από περίπου 30 παρόχους και προμηθευτές έως σήμερα.

Share.

Leave A Reply