Έσοδα ρεκόρ για την Intel το 2014

0

intel

H Intel ανακοίνωσε κύκλο εργασιών για το έτος ύψους 55,9 δις δολαρίων, έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 15,3 δις δολάρια, καθαρά κέρδη 11,7 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2,31 δολάρια. Η εταιρεία είχε εισροή μετρητών περίπου 20,4 δις δολάρια από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 4,4 δις δολάρια και χρησιμοποίησε 10,8 δις δολάρια για επαναγορά 332 εκατομμυρίων μετοχών.

Kύκλος εργασιών 14,7 δις δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο

 • Επίτευξη ρεκόρ στον κύκλο εργασιών του έτους και του τέταρτου τριμήνου, με άνοδο 6% σε σχέση με το περασμένο έτος.
 • Επίτευξη ρεκόρ στις αποστολές συστημάτων PCs, servers, tablets, τηλεφώνων και Internet of Things και υπερεπίτευξη του στόχου για την αγορά των tablet με πωλήσεις 46 εκατομμυρίων μονάδων.
 • Ολοκλήρωση επαναγοράς μετοχών 4.0 δις δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο, 10,8 δις δολαρίων συνολικά για το έτος.
 • Ανακοίνωση αύξησης του μερίσματος σε μετρητά στα 96cents/μετοχή σε ετήσια βάση.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η Intel ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 14,7 δις δολάρια, λειτουργικά έσοδα 4,5 δις δολάρια, καθαρά κέρδη 3,7 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή(EPS) 0,74 δολάρια. Η εταιρεία είχε έσοδα 5,8 δις από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 1,1δις δολάρια και χρησιμοποίησε 4 δις δολάρια για επαναγορά 115 εκατομυρίων μετοχών.

“Το τέταρτο τρίμηνο ολοκλήρωσε δυνατά μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά” ανέφερε ο CEO της Intel Brian Krzanich. “Επιτύχαμε ή ξεπεράσαμε μια σειρά σημαντικών στόχων: Την αναζωογόνηση της αγοράς PC, την ανάπτυξη του κλάδου των data center, την ισχυροποίησή μας στην αγορά των tablets και την ανάπτυξη και καινοτομία σε νέους τομείς. Υπάρχουν πολλά ακόμα για να πραγματοποιήσουμε το 2015. Θα βελτιώσουμε την κερδοφορία μας στα φορητά συστήματα και θα διατηρήσουμε την εστίαση της Intel στην επόμενη γενιά της τεχνολογίας”.

Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες και Τάσεις στις Επιχειρηματικές Μονάδες για το συνολικό έτος

 • Τα έσοδα του PC Client Group διαμορφώθηκαν στα $34,7 δις, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2013.
 • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα $14,4 δις, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το 2013.
 • Τα έσοδα του Internet of Things group διαμορφώθηκαν στα 2,1 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με το 2013.
 • Τα έσοδα του Mobile and Communications Group διαμορφώθηκαν στα 202 εκ. δολάρια σημειώνοντας πτώση 85% σε σχέση με το 2013.
 • Τα έσοδα από τους τομείς λογισμικού και υπηρεσιών (services operating) διαμορφώθηκαν στα 2,2 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με το 2013.

Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες και Τάσεις στις Επιχειρηματικές Μονάδες για το τέταρτο τρίμηνο

 • Τα έσοδα του PC Client Group διαμορφώθηκαν στα $8,9 δις, σημειώνοντας πτώση 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα $4,1 δις, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Internet of Things Group διαμορφώθηκαν στα $591 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Το Mobile and Communications group κατέγραψε απώλειες 6 δις δολάρια, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις.

·    Τα έσοδα από τους τομείς λογισμικού και υπηρεσιών (services operating), διαμορφώθηκαν στα $557 εκατομμύρια, σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειωμένα κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Share.

Leave A Reply